Złocieniec miasto z klimatem

2021

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2022

Konsultacje rocznego programu współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 119/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Sprawozdanie  z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie zadań gminy Złocieniec – za rok 2020

2020

5. Uchwała Nr XXIX/217/2020 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

4. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

3. Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

2. Zarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Złocieńca z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność w zakresie zadań gminy Złocieniec – za rok 2019.

***

2019

7. SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych konsultacji w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020.

6. UCHWAŁA Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku i o wolontariacie na rok 2020.

5ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA

4. Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymmi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku.

 

2, Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

1Konsultacje rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymmi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.

***
 
2018r.
 


***

Uchwała Nr XXIX/237/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały  Rady Miejskiej  w Złocieńcu w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r

Konsulatacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017- do pobrania

***
04.12.2015 r.
UCHWAŁA NR XVII/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - do pobrania

***
19.10.2015r.
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 - do pobrania

***
UCHWAŁA NR LIII/434/2014 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU z dnia 30 października 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - do pobrania

09.05.2016r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec – za 2015 rok - do pobrania

***

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 - do pobrania

***
KONSULTACJE w ramach rocznego programu współpracy na rok 2014.

Burmistrz Złocieńca zaprasza na spotkanie w ramach konsultacji dotyczącej projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 , które odbędzie się w sali narad urzędu w dniu 18.10.2013 r. o godz.10 przy ul.Stary Rynek 3.

***
PROJEKT UCHWAŁYw sparawie zaopiniowania programu współpracy na rok 2014.r
Burmistrz Złocieńca w załączeniu przesyła projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 celem zaopiniowania oraz Kartę Organizacji Pozarządowej celem aktualizacji. Opinie w sprawie programu oraz kartę organizacji pozarządowej proszę przesłać do tut.Urzędu do dnia 15 października 2013r .

PROJEKT UCHWAŁY

KARTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

***

UCHWAŁA NR XXVII/222/2012 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 listopada 2012 roku w sparwie rocznego programu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIX/320/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 listopada 2013 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2014

 

 

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia