Złocieniec miasto z klimatem

 

Informator Budżetowy 2021 - POBIERZ TUTAJ

Informator budżetowy dla mieszkańców Gminy Złocieniec o zaplanowanych dochodach i wydatkach w roku budżetowym.

Celem opracowania niniejszego informatora jest przybliżenie mieszkańcom Złocieńca zagadnień związanych z finansami naszej Gminy. Postaramy się w formie czytelnej i atrakcyjnej wizualnie przedstawić skąd otrzymujemy i pozyskujemy pieniądze oraz na co je wydajemy.

Informator budżetowy wydawany będzie corocznie w terminie ściśle związanym z  terminem uchwalenia budżetu Gminy na kolejny rok.

Informator budżetowy 2015 - do pobrania

Informator budżetowy 2016 - do pobrania

Informator budżetowy 2017 - do pobrania

Informator budżetowy 2018 - do pobrania

Informator budżetowy 2020 - do pobrania

Informator budżetowy 2021 - do pobrania
Szanowni mieszkańcy, informujemy, że do wersji drukowanej informatora budżetowego na rok 2017 wkradły się 2 błędy:

Strona 6 - struktura dochodów w 2017

jest:  subwencje 20,48%, dług gminy 28,57%

winno być: subwencje 28,57%, dług gminy 20,48%

Strona 17-  IV. Rezerwa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

jest:  1. Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocieńcu 100 000,00 zł

         2. Wniesienie wkładów do spółki celowej ul. Wielkopolska 263 800,00 zł

winno być:     1. Budżet Obywatelski 100 000,00 zł

                     2. Nieprzewidziane inwestycje i zakupy inwestycyjne 263 800,00 zł

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia