Złocieniec miasto z klimatem

Współpraca z miastami partnerskimi ma na celu wszechstronny rozwój, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, wspólnych działań kulturalnych, sportowych i turystycznych oraz wymianę doświadczeń samorządowych.

12.04.1995r. podpisano List Intencyjny z miastem Bad Segeberg w Niemczech

List podpisali:

 • Jan Rudy - Przewodniczący Rady Miejskiej Złocieniec
 • Grzegorz Czakański - Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec
 • Klaus Knütter - Przewodniczący Rady Miasta Bad Segebeg
 • Jörg Nehter - Burmistrz Bad Segeberg

W celu nawiązania partnerskich stosunków służących wzajemnemu poznaniu się oraz zacieśnieniu więzów przyjaźni pomiędzy miastami podpisano list intencyjny. Współpraca opierać się ma wszechstronnym rozwoju, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, oświaty, sportu, turystyki.

Realizacja współpracy odbywać się będzie poprzez organizację:

 • kontaktów gospodarczych,
 • spotkania mające na celu wymianę doświadczeń,
 • coroczną wymianę dzieci i młodzieży,
 • wspólne imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne,
 • inne uzgodnione formy.

http://www.bad-segeberg.de/

09.09.1999r. podpisano Akt Partnerstwa z Miastem i Gminą Pyrzyce

Akt podpisali:

 • Henryk Czarnota - Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec
 • Urszula Ptak - Przewodnicząca Rady Miejskiej Złocieniec
 • Marian Matysiak - Przewodniczący Rady Miejskiej Pyrzyc
 • Kazimierz Lipiński - Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce

Wyrażono obustronnie wolę do nawiązania współpracy, która służyć będzie wzajemnemu poznaniu się, wymianie doświadczeń na płaszczyźnie życia samorządowego, gospodarczego, kultury, sportu i turystyki.

http://www.pyrzyce.um.gov.pl/

15.07.2001r. podpisano umowę partnerską z miastem Koserow w Niemczech

Umowę podpisali:

 • Henryk Czarnota - Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec
 • Urszula Ptak - Przewodnicząca Rady Miejskiej Złocieniec
 • Wolfgang Riemann - Burmistrz Koserow
 • H. Jurgen Blunck - Z-ca Burmistrza Koserow

Władze miast kierując się dążeniami do wszechostronnego rozwoju szczególnie w zakresie ochrony środowiska, oświaty, sportu, turystyki podpisały list intencyjny. Realizacja współpracy odbywać się ma poprzez organizację:

 • kontaktów gospodarczych,
 • spotkania mające na celu wymianę doświadczeń,
 • coroczną wymianę dzieci i młodzieży,
 • wspólne imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne,
 • inne uzgodnione formy.

22.03.2002r. podpisano Akt Partnerstwa z Miastem i Gminą Drawsko Pomorskie

Akt podpisali:

 • Henryk Czarnota - Burmistrz Miasta i Gminy Złocieniec
 • Urszula Ptak - Przewodnicząca Rady Miejskiej Złocieniec
 • Ryszard Jędrzejczak - Przewodniczący Rady Miejskiej Drawsko Pomorskie
 • Zbigniew Jakomulski - Burmistrz Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie

Wyrażono obustronnie wolę do nawiązania współpracy, która służyć będzie wzajemnemu poznaniu się, wymianie doświadczeń na płaszczyźnie życia samorządowego, gospodarczego, kultury, sportu, turystyki, oświaty, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa publicznego, ekologii i ochrony środowiska.

http://www.drawsko.pl

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia