Złocieniec miasto z klimatem

 

Głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020 - kliknij 

 Głosowanie będzie aktywne 26.11.2019r. od godz. 00:01 

 

Burmistrz Złocieńca zatwierdził w dniu 20 listopada br. listę projektów, zakwalifikowanych do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

Ostatecznie Burmistrz Złocieńca zatwierdził 5 zgłoszeń projektów do poddania ich pod głosowanie mieszkańców gminy Złocieniec, w tym: 3 zgłoszenia projektów, które odpowiadają wymogom formalnym oraz są możliwe do wykonania w 2020 r. oraz 2 zgłoszenia projektów, po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań wnioskodawców od oceny komisji w zakresie spełnienia wymogów formalno-prawnych oraz możliwości ich wykonania w 2020 r..

Tytuły projektów zakwalifikowanych do poddania pod głosowanie mieszkańców będą umieszczone na karcie do głosowania w następującej kolejności (wg daty i kolejności dokonania zgłoszenia tych projektów):

Lp.

Tytuł projektu

Cel projektu

Wartość projektu

1

Złocieniecki sport - wyposażenie w sprzęt sportowy

Celem projektu jest poprawa wyposażenia sekcji sportowych złocienieckich klubów sportowych w sprzęt sportowy i sprzęt ułatwiający i podnoszący jakość treningową, ze wskazaniem na zawodników z grup młodzieżowych.

139 986,35 zł

2

Miasteczko ruchu drogowego

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Miasteczko ruchu drogowego umożliwi naukę bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych dla dzieci i młodzieży, zachęci je do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

140 000,00 zł

3

Siłownia pod chmurką na wsi

Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnej siłowni plenerowej, zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty gminnej w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urządzeń sportowych przez mozliwość aktywnego.

25 394,00 zl

4

Dla każdego coś fajnego

Celem projektu jest:

- edukacja publiczna przez postawienie tablic z informacją historyczną o każdym z 18 sołectw,

- wyposażenie świetlic w agregaty prądotwórcze,

- promocja gminy przez wyposażenie gminy i sołectw w namioty o jednakowej kolorystyce w barwach gminnych i z herbem Złocieńca.

109 360,00 zł

5

Dzięki Tobie pomożemy i dotrzemy wszędzie – quad i czujniki tlenku węgla

Celem projektu jest:

- zakup quada strażackiego wraz z wyposażeniem dodatkowym co pozwoli usprawnić przebieg akcji ratowniczo-gaśniczych w trudnych warunkach terenowych oraz pomoże szybciej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy,

- zakup czujników tlenku węgla dla mieszkańców gminy Złocieniec, które bezpośrednio wpłyną na świadomość i bezpieczeństwo mieszkańców. Zakupy te usprawnia i wspomogą ochronę ppoż gminy Złocieniec.

139 900,00 zł

 

Plakaty promujące projekty biorące udział w głosowaniu:

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się od 26.11 do 10.12.2019 r.. 

Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie elektronicznej na stronie internetowej gminy Złocieniec www.zlocieniec.pl lub w formie papierowej, przy czym głosowanie elektroniczne skończy się 10 grudnia br. o godz. 2400, a głosowanie w formie pisemnej skończy się o w tym samym dniu o godz. 1500.

 

Głosowanie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej www.zlocieniec.pl., polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu do wysłania karty do głosowania.

W celu umożliwienia głosowania osobom nie posiadającym dostępu do internetu, utworzone zostaną dwa punkty głosowania w formie papierowej:

  • w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu przy ul. St. Rynek 3,
  • w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. St. Rynek 6 w Złocieńcu,

które będą czynne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

Głosowanie w formie papierowej odbywa się przez wypełnienie, podpisanie i wrzucenie  karty do głosowania do zamkniętej urny.

 

Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są Mieszkańcy gminy Złocieniec

 

Powodem nieważności oddanego głosu jest:

1) niekompletne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej przez:

   • brak zaznaczenia pola wyboru tylko jednego projektu lub
   • niewypełnienie danych personalnych i adresowych osoby głosującej, lub
   • brak osobistego podpisania karty do głosowania przez osobę głosującą (w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią – brak podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego);

2) nieczytelne wypełnienie karty do głosowania przez osobę głosującą w formie papierowej, uniemożliwiające ustalenie danych personalnych i adresowych osoby głosującej;

3)brak wskazania danych personalnych rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku głosowania przez osobę niepełnoletnią w formie elektronicznej;

4) głosowanie na karcie do głosowania niezgodnej z wzorem, o którym mowa w §3 ust. 2;

5) wielokrotne głosowanie przez jedną osobę, przy czym każdy głos oddany przez jedną osobę zostanie uznany za nieważny;

6) głosowanie przez osoby nie będące mieszkańcami gminy Złocieniec.

 

Po zakończeniu głosowania komisja ustali wyniki głosowania. Karty z oddanymi głosami z w wersji papierowej zostaną policzone komisyjnie, a zestawienie z głosowania internetowego zostanie przyjęte (sprawdzone, zweryfikowane i zatwierdzone) przez komisję.

Ogłoszenie wyników głosowania  mieszkańców nad projektami do budżetu obywatelskiego na 2018 rok zostanie opublikowane na stronie www.zlocieniec.pl w zakładce poświęconej budżetowi obywatelskiemu, udostępnione na urzędowej tablicy ogłoszeń raz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu – do 17 grudnia 2019 r..

 

Przygotował: Leszek Modrzakowski

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia