Złocieniec miasto z klimatem

Terminy posiedzeń Komisji RM w Złocieńcu

 

LUTY 2020

13.02.2020 r. – godz. 15.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  27 lutego 2020 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.02.2020 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Temat: Sprawy bieżące komisji.

 

 

19 i 20  lutego 2020 r. – godz. 17.00 (posiedzenia wyjazdowe) - Komisja wsi i rolnictwa.

Temat: Stan oświetlenia na terenie sołectw gminy Złocieniec.

 

20.02.2020 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

26.02.2020 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Pismo w sprawie utworzenia pomnika przyrody „Aleja Lipowa”.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

STYCZEŃ 2020

16.01.2020 r. – godz. 15.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  30 stycznia 2020 roku.
 2. Sprawy różne.

 

 

22.01.2020 r. – godz. 14.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

22.01.2020 r. – godz. 15.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

 

22.01.2020 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2020.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z 2019 roku.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

23.01.2020 r. – godz. 15.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

________________________________________________

2019ROK

GRUDZIEŃ

Tematy:
5.12.2019 r. – godz. 15.00
(UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

09.12.2019 r. (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (po spotkaniu Radnych w sprawie projektu budżetu, które rozpoczyna się o godzinie 8.00).

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2020
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał
 3. Sprawy bieżące

 

10.12.2019 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2020.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

12.12.2019 r. – godz. 14.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2020.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

12.12.2019 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na 2020 rok.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

14.11.2019 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  28 listopada 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

16.11.2019 r. – godz. 09.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (posiedzenie wyjazdowe – Bolegorzyn, Nowe Worowo, Smołdzęcino, Cieminko, Chlebowo).

 

21.11.2019 r. – godz. 14.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2020.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.11.2019 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Zapoznanie się z układem wykonawczym projektu budżetu gminy Złocieniec na 2020 r.
 2. Opracowanie planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i budżetu na 2020 rok.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

26.11.2019 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2020.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

PAŹDZIERNIK

17.10.2019 r. – godz. 16.00  – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie
  się w dniu 31 października 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

22.10.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Informacja na temat rynku pracy oraz bezrobocia w gminie Złocieniec w roku 2019.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

23.10.2019 r. – godz. 16.30  - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące

 

24.10.2019 r. – godz. 14.00 – Komisji wsi i rolnictwa (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

24.10.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

WRZESIEŃ

12.09.2019 r. – godz. 17.00  – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie
  się w dniu 26 września 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

16.09.2019 r. – godz. 16.30  - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Stan przygotowań do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I  półrocze 2019 roku.
 3. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące

 

17.09.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2019 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

19.09.2019 r. – godz. 14.00 – Komisji wsi i rolnictwa (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Wnioski do budżetu na rok 2020.
 2. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2019 roku.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

23.09.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2019 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

CZERWIEC

11.06.2019 r. – godz. 17.00 – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie
  się w dniu 27 czerwca 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

13.06.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018 oraz raportu o stanie gminy.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

24.06.2019 r. – godz. 13.00 – Komisji wsi i rolnictwa (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym gminy Złocieniec za rok 2018
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

24.06.2019 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2018.
 3. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2019 roku.
 4. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

25.06.2019 r. – godz. 15.15 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

MAJ

16.05.2019 r. – godz. 16.00 – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie
  się w dniu 30 maja 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

21.05.2019 r. – godz. 15.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sposób zabezpieczenia osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

23.05.2019 r. – godz. 16.00 – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2018 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

27.05.2019 r. – godz. 13.00 – Komisji wsi i rolnictwa (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).
Tematy:

 1. Ocena stanu dróg śródpolnych i wiejskich na terenie gminy Złocieniec.
 2. Bezpieczeństwo na terenach wiejskich przed zbliżającym się sezonem letnim.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

27.05.2019 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

MARZEC

14.03.2019 r. – godz. 15.00 – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie
  się w dniu 28 marca 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.03.2019 r. – godz. 14.00 – Komisji wsi i rolnictwa (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Stan oświetlenia na terenach sołectw gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

18.03.2019 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

19.03.2019 r. – godz. 15.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.03.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Ocena finansowa zadań:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku;

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku;

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

LUTY

14.02.2019 r. – godz. 15.00 – Komisja organizacyjna (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie się w dniu
  28 lutego 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

20.02.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (ul. Stary Rynek 3
– sala narad).

Tematy:

1. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:

1) sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego.

2) informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

20.02.2019 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec za rok 2018.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.02.2019 r. – godz. 14.00 – Komisji wsi i rolnictwa turystyki (ul. Wolności 10
– Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2018 rok.
 2. Sprawy bieżące (Problem braku kursów autobusów na sołectwach gm. Złocieniec
  w czasie wolnym od nauki tj. wakacje, ferie i przerwy świąteczne).

 

26.02.2019 r. – godz. 14.30 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego (ul. Wolności 10 – Biuro Rady Miejskiej).

Tematy:

 1. Analiza realizacji programu przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Złocieniec za rok 2018.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ 2019

17.01.2019 r. – godz. 17.00 – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem sesji, która odbędzie się w dniu
  31 stycznia 2019 roku.
 2. Sprawy różne.

 

22.01.2019r. – godz. 15.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Wysokość czynszów mieszkań w blokach przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4a.
 2. Sprawy bieżące.

 

23.01.2019 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2019.
 2. Sprawozdanie z pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki z 2018 roku.
 3. Sprawy bieżące.

 

24.01.2019 r. – godz. 14.00 – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

24.01.2019 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

04.12.2018 r. – godz. 16.00 – Komisja organizacyjna.

Tematy:

1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
20 grudnia 2018 roku.

2. Sprawy różne.

 

10.12.2018 r. – godz. 11.00 – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

10.12.2018r. – godz. 17.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

12.12.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.

2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

13.12.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na 2019 rok.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

 

LISTOPAD

15.11.2018 r. – godz. 16.00 – Komisja organizacyjna.

Tematy:

1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
29 listopada 2018 roku.

2. Sprawy różne.

 

19.11.2018 r. – godz. 11.00 – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

19.11.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.11.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

1. Propozycje do planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej na 2019 rok.

2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

23.11.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

1. Zapoznanie się z układem wykonawczym projektu budżetu gminy Złocieniec
na 2019 r.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

 

PAŹDZIERNIK

11.10.2018 r. – godz. 17.00 – Komisja organizacyjna.

Tematy:

1. Pismo Mieszkańców bloków przy ul. Wielkopolskiej 4 i 4a w Złocieńcu w sprawie wysokości czynszów.

2. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
25 października 2018 roku.

3. Sprawy różne.

 

15.10.2018 r. – godz. 11.00 – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Sprawy bieżące.

 

15.10.2018r. – godz. 17.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Informacja na temat rynku pracy oraz bezrobocia w gminie Złocieniec za rok 2017.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

17.10.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

2. Sprawy bieżące.

 

19.10.2018 r. – godz. 16.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

1. Informacja na temat rynku pracy w gminie Złocieniec.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

WRZESIEŃ

13.09.2018 r. – godz. 17.00 – Komisja organizacyjna.

Tematy:

1. Pismo Mieszkanki Złocieńca w sprawie zakłócania ciszy nocnej na terenie rekreacyjno-sportowym im. Włókniarzy przy ul. Mickiewicza w Złocieńu.

2. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
27 września 2018 roku.

3. Sprawy różne.

 

17.09.2018 r. – godz. 11.00 – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

1. Wnioski do budżetu na rok 2019.

2. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2018 r..

3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy bieżące.

 

17.09.2018r. – godz. 16.00 - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2018 r..
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

19.09.2018 r. – godz. 17.00 - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

1. Stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019.

2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2018 r..

3. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał

4. Sprawy bieżące.

 

21.09.2018 r. – godz. 18.00 - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

1. Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za 1 półrocze 2018 r..

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

CZERWIEC

12.06.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  28 czerwca 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.06.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

1.Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym gminy Złocieniec za rok 2017.

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

20.06.2018r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

20.06.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
 2. Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2018 rok.
 3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017.
 4. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

22.06.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2017.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

MAJ

11.05.2018 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  24 maja 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

14.05.2018 – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Sposób zabezpieczenia osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

16.05.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

17.05.2018 r. – godz. 14.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec dla Złocienieckiego Ośrodka Kultury w 2017 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.05.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

  1. Bezpieczeństwo PPOŻ na terenach wiejskich.
  2. Bezpieczeństwo na terenach wiejskich przed zbliżającym się sezonem letnim.
  3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
  4. Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ

12.04.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  26 kwietnia 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

16.04.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Drogi śródpolne i wiejskie na terenie gminy Złocieniec.
 2. Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenach wiejskich gminy Złocieniec.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

16.04.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza sprawozdania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w 2017 r..
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

18.04.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Stan przygotowań do sezonu turystycznego w 2018 roku – komisja wyjazdowa.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

20.04.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykonania planu finansowego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu w 2017 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

MARZEC

08.03.2018 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  29 marca 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

15.03.2018 r. – godz. 19.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

19.03.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Złocienieckie inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich.
 2. Zapoznanie się z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w 2017 roku.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

19.03.2018r. – godz. 15.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Zapoznanie się z realizacją zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w 2017 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

21.03.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Gala Sportu i Kultury.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

LUTY

08.02.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  22 lutego 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

12.02.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego za 2017 rok
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

14.02.2018r. – godz. 15.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza realizacji programu przeciwdziałania przemocy na terenie gminy Złocieniec za rok 2017.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

14.02.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec za rok 2017.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

16.02.2018 r. – godz. 15.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Polityka inwestycyjna gminy Złocieniec:
  1. sprawozdanie z realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego;
  2. informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

STYCZEŃ

11.01.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  25 stycznia 2018 roku.
 2. Sprawy różne.

 

15.01.2018 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Świetlice wiejskie z terenu gminy Złocieniec w związku z odbywającymi się feriami zimowymi.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

15.01.2018r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

17.01.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2018.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

22.01.2018 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykonania planów finansowych w szkołach gminnych w 2017 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

12.12.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  28 grudnia 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.12.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

18.12.2017 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy różne.

 

18.12.2018 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

22.12.2017 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Analiza projektu budżetu na 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

LISTOPAD

16.11.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  30 listopada 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

20.11.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
 2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

22.11.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych w gminie Złocieniec za rok szkolny 2016/2017.
 2. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
 3. Opracowanie planu pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej na 2018 rok.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy różne.

 

24.11.2017 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu na 2018 rok.
 3. Sprawy bieżące.

 

27.11.2017r. – godz. 18.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Sprawy bieżące.
 2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2018.
 3. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2018.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

 

 

 

PAŹDZIERNIK

12.10.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  26 października 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

16.10.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza sprawozdania z działalności spółek gminnych za rok 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

16.10.2017– godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Omówienie tematu związanego z zabezpieczeniem miejsc noclegowych dla osób tego potrzebujących w okresie jesienno-zimowym.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

18.10.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

    1. Strefa ciszy jeziora Siecino.
    2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
    3. Sprawy bieżące.

 

20.10.2017 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Sprawozdanie z działalności spółek gminnych za 2016 rok.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał .
 3. Sprawy bieżące.

 

WRZESIEŃ

14.09.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  28 września 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.09.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Sprawy bieżące.
 2. Wnioski do budżetu na rok 2018.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

18.09.2017r. godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Zapoznanie się z aktualnym stanem bezrobocia na terenie gminy Złocieniecw I półroczu 2017 roku.
 2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za pierwsze półrocze 2017 roku.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

20.09.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

    1. Stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2017/2018.
    2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2017 roku.
    3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
    4. Sprawy bieżące.

 

22.09.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2017 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2017

13.06.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  29 czerwca 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

19.06.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

19.06.2017r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 1. Sprawy bieżące.

 

21.06.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Bezpieczeństwo na obszarach wodnych.
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 1. Sprawy bieżące.

 

26.06.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016, przygotowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Złocieńca
  z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

MAJ 2017


11.05.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  25 maja 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

15.05.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Temat:

 1. Ocena stanu dróg śródpolnych i wiejskich na terenie gminy Złocieniec.
 2. Bezpieczeństwo na terenach wiejskich przed zbliżającym się sezonem letnim.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

15.05.2017r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Złocieniec,
  w tym stan techniczny placów zabaw dla dzieci przed zbliżającym się sezonem letnim.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

16.05.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

23.05.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w szczególności informacja
  w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec.

 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

KWIECIEŃ

13.04.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  27 kwietnia 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

19.04.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Stan przygotowań do sezonu turystycznego w roku 2017 – komisja wyjazdowa.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

20.04.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Analiza sprawozdania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z realizacji zadań w roku 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

24.04.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Temat:

 1. Działalność MGOPS na terenach wiejskich gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.


25.04.2017 r. - godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM ) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykonania planu finansowego w przedszkolu im. Zajączka Złocieniaszka
  w Złocieńcu w 2016 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 

MARZEC

16.03.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  30 marca 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

20.03.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Temat:

 1. Ocena realizacji zadań komisji w zakresie: gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego w gminie Złocieniec
  w roku 2016, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego
  na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

20.03.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Ocena realizacji zadań gminy w zakresie rozwiązywania problemów związanych
  z alkoholizmem i narkomanią oraz ocena wykonania gminnych programów dotyczących tych zagadnień.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

22.03.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec za rok 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

28.03.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Ocena finansowa zadań:
 • gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016;
 • gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2016.
 1. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

4.Sprawy bieżące.

 

 

LUTY

09.02.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  23 lutego 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

13.02.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Zapoznanie się ze sposobem zabezpieczenia osób bezdomnych przebywających
  na terenie gminy Złocieniec w okresie zimowym.
 2.  Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

15.02.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Informacja o reformie oświaty w gminie Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

17.02.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Temat:

 1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

21.02.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Reorganizacja sieci szkół gminnych w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

3.      Sprawy bieżące.

 

 

STYCZEŃ

12.01.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  26 stycznia 2017 roku.
 2. Sprawy różne.

 

16.01.2017 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Temat:

 1. Bezpieczne ferie zimowe na terenach wiejskich.
 2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

16.01.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Bezpieczeństwo na terenie gminy Złocieniec w roku 2016:
 • oznakowanie dróg i organizacja ruchu drogowego na terenie gminy;
 • oświetlenie i stan nawierzchni dróg na terenie gminy.

2. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

18.01.2017 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

1. Zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży – ferie zimowe 2017.

 1. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

24.01.2017 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza wykonania planów finansowych w szkołach gminnych w 2016 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

GRUDZIEŃ

13.12.2016 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  29 grudnia 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

19.12.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Podsumowanie działalności komisji za rok 2016.
 2. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.
 3. Analizowanie i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

19.12.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

20.12.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

21.12.2016 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

LISTOPAD

21.11.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na 2017 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji wsi i rolnictwa na rok 2017.
 3. Sprawy bieżące.

21.11.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.          

Tematy:

 1. Opracowanie własnych propozycji do budżetu na 2017 rok.
 2. Opracowanie planu pracy Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego na rok 2017.
 3. Sprawy różne.

 

22.11.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Stan realizacji zadań oświatowych w gminie Złocieniec za rok szkolny 2015/2016.
 2. Analiza projektu budżetu gminy Złocieniec na rok 2017 rok.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej na 2017 rok.
 5. Sprawy różne.

 

23.11.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) - Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie projektu budżetu na 2017 rok.
 2. Zapoznanie się z układem wykonawczym projektu budżetu gminy na 2017 rok.
 3. Opracowanie własnych propozycji do budżetu na 2017 r. – wnioski.
 4. Zaopiniowanie projektu budżetu na podstawie opinii komisji stałych.
 5. Analiza wykonania budżetu Gminy Złocieniec w 2016 r. (stan na dzień 31.10.2016 r.).
 6. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 7. Sprawy różne.

 

 

PAŹDZIERNIK

13.10.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  27 października 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

 

17.10.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisji wsi i rolnictwa, Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu oraz Komisja zdrowia spraw społecznych
i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza efektywności gospodarowania i stopnia zaspokajania potrzeb przewozowych gminy Złocieniec przez PKS Złocieniec Sp. z o.o..
 2. Czystość i porządek na terenach wiejskich.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

19.10.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Ocena działalności stowarzyszeń sportowych gminy Złocieniec.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

 

WRZESIEŃ

15.09.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Podjęcie działań zmierzających do obrania świętego Andrzeja Boboli patronem Miasta Złocieńca.
 2. Petycja w sprawie podjęcia przez Radę uchwały zwalniającej w całości z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych.
 3. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  29 września 2016 roku.
 4. Sprawy różne.

 

19.09.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Wnioski do budżetu na 2017 rok.
 2. Sprawy bieżące.

 

19.09.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

20.09.2016 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Analiza informacji z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2016 roku.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.

 

21.09.2016 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rewizyjna.

Temat: Przygotowanie do kontroli dot. prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec.

 

21.09.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Posumowanie roku szkolnego 2015/2016.
 2. Stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
 3. Sprawy różne.

 

CZERWIEC

13.06.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 –BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  30 czerwca 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

20.06.2016 r. – godz. 12.00 (UM, ul. Wolności 10 –BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 1. Analizowanie i omawianie otrzymanych materiałów na sesję, która odbędzie się
  w dniu 30 czerwca 2016 r.
 2. Sprawy bieżące.

23.06.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 –BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki .

Tematy:

 1. Przygotowanie do sezonu letniego w 2016 r.
 2. Sprawy bieżące.

27.06.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna

 

Tematy:

 1. Rozpatrzenie zażalenia na decyzję Burmistrza Złocieńca.
 2. Sprawy różne.

 

27.06.2016 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu

Tematy:

 1. Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2015. Zapoznanie się z opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Złocieńca
  z tytułu wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2015.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

MAJ

20.05.2016 r. – godz. 15.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu

Tematy:

 1. Program Natura 2000 - możliwość zagospodarowania terenów przy jeziorach na terenie miasta i gminy (ograniczenia).
 2. Analiza działalności ZOK w szczególności informacja w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Złocieniec.
 3. Proces łączenia spółek ZUK Sp. z o.o. z ZGM Sp. z o.o..
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

Sprawy bieżące.
 

12.05.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  25 maja 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

 

 

16.05.2016 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja wsi i rolnictwa.        

Tematy:

 1. Bezpieczeństwo na terenach wiejskich – współpraca z Policją, Strażą Miejską
  i z WOPR.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

16.05.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja zdrowia, spraw     
                          społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:                                     

 1. Analiza działalności świetlicy Promyczek.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 18.05.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja edukacji, kultury,    
                            sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
 2. Analiza środków budżetowych w dziedzinie kultury.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

Sprawy bieżące

 

KWIECIEŃ

14.04.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  28 kwietnia 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.04.2016 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja wsi i rolnictwa.             

Tematy:

 1. Ocena stanu dróg śródpolnych i miejskich na terenie gminy Złocieniec.
 2. Działalność Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej na terenie wiejskim.
 3. Ocena stanu funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie gminy Złocieniec.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

20.04.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja edukacji, kultury,    
                            sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.
 2. Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 3. Stan przygotowań do sezonu turystycznego w 2016 roku.
 4. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 5. Sprawy bieżące.

 

21.04.2016 r. – godz. 13.15 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja zdrowia, spraw     
                          społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:                                     

 1. Wizyta członków Komisji w Dziennym Domu Samopomocy filia w Złocieńcu.
 2. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
  z realizacji zadań w 2015 roku.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

MARZEC
17.03.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 1. Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu
  31 marca 2016 roku.
 2. Sprawy różne.

 

18.03.2016 r. – godz. 15.15 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja zdrowia, spraw     
                          społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

1. Ocena realizacji  zadań w zakresie:

- gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2015;

- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2015.

2. Analiza i opiniowanie projektu uchwał.

3. Sprawy bieżące.

 

21.03.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja wsi i rolnictwa.          

Tematy:

 1. Ocena realizacji zadań komisji w zakresie: gminnego programu profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego w gminie Złocieniec w roku 2015, gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2015. Ocena ww. Komisji z analizą działań skierowanych na ten problem za rok 2015. Promocja zdrowia, w tym podjęte działania dydaktyczne w roku 2015.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

 

23.03.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – SBR) – Komisja edukacji, kultury,    
                            sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 2. Sprawy bieżące.

 

29.03.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 1. Budownictwo mieszkaniowe – komunalne i socjalne.
 2. Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

 

LUTY

17.02.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury,    
                            sportu i turystyki.

Tematy:

 1. Informacja w zakresie dotacji przyznanych stowarzyszeniom i klubom sportowym na rok 2016.
 2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

22.02.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.
Tematy:

 1. Ład przestrzenny Gminy Złocieniec – analiza, propozycje.
 2. Analiza i weryfikacja budżetu Gminy Złocieniec na rok 2016.
 3. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy bieżące.

 

STYCZEŃ

14.01.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku.
 • Sprawy różne.

18.01.2016 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa

Tematy:

 • Bezpieczne ferie zimowe na terenach wiejskich (działalność świetlic wiejskich).
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

18.01.2016 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego

Tematy:

 • Działalność Stowarzyszeń Abstynenckich „Carpe Diem” w tym hostelu  i „Nike” za rok 2015.Wizyta członków komisji w Złocienieckiej noclegowni.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.
   

19.01.2016 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Sprawozdanie z pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki z 2015 roku.
 • Sprawy bieżące.

21.01.2016 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu

Tematy:

 • Analiza finansowa działalności stowarzyszeń abstynenckich „Carpe Diem” i „Nike” za rok 2015.
 • Analiza i weryfikacja budżetu Gminy Złocieniec na 2016 r.
 • Analiza planowanych remontów dróg i ulic gminnych i powiatowych.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

10.12.2015 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Podsumowanie działania komisji za rok 2015.
 • Ustalenie planu pracy komisji na rok 2016.
 • Analiza projektu budżetu na rok 2016.
 • Sprawy organizacyjne.

14.12.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego..

Tematy:

 • Omówienie projektu planu pracy komisji na rok 2016.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

16.12.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

16.12.15 r. – godz. 14.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Analiza projektu budżetu na rok 2016.
 • Analiza i opiniowanie projektu uchwał.
 • Sprawy różne.

03.12.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku.
 • Sprawy różne.

 

 

LISTOPAD

12.11.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku.
 • Sprawy różne.

16.11.2015 r. – godz. 11.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Ocena bezrobocia na terenach wiejskich gminy Złocieniec.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy organizacyjne.

16.11.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena stanu dróg na terenie gminy, w tym oznakowania, oświetlenia, stanu nawierzchni.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

18.11.2015 r. – godz. 17.15 – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Stan realizacja zadań oświatowych w gminie Złocieniec za rok szkolny 2014/2015.
 • Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
 • Sprawy bieżące.

23.11.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Zapoznanie się z opiniami komisji stałych Rady, w sprawie projektu budżetu na 2016 r.
 • Zapoznanie się z układem wykonawczym budżetu gminy na 2016 r.
 • Opracowanie własnych propozycji do budżetu na 2016 r.
 • Analiza i opiniowanie projektów.
 • Sprawy bieżące.

 

 

PAŹDZIERNIK

14.10.2015 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Opieka medyczna – zakres specjalistycznych usług medycznych świadczonych na terenie gminy Złocieniec.
 • Czystość i porządek na terenach wiejskich – likwidacja dzikich wysypisk.
 • Sprawy organizacyjne.

15.10.2015 r.- godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku.
 • Sprawy różne.

21.10.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy różne.

22.10.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw  społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena realizacji zadania Gminy w zakresie pieczy zastępczej. Uzyskanie danych statystycznych na temat ilości dzieci umieszczonych w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz ilość dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu gminy Złocieniec.
 • Ocena realizacji zadania Gminy w zakresie DPS Darskowo. Zapoznanie się z wysokością środków przekazywanych przez gminę Złocieniec na dofinansowanie pobytu mieszkańców Złocieńca w DPS w Darskowie.
 • Omówienie narastającego problemu starzenia się społeczeństwa i braku opieki domowej.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

26.10.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju  gospodarczego i budżetu:

Tematy:

 • Analiza efektywności gospodarowania i stopnia zaspokajania potrzeb przewozowych gminy Złocieniec przez PKS Złocieniec Spółka z o.o.
 • Analiza realizacji inwestycji Gminy Złocieniec w latach 2010-2014.
 • Informacja na temat finansów Gminy Złocieniec – stan na 30 września 2015 r.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

 

 

 

WRZESIEŃ

10.09.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 24 września 2015 roku.
 • Sprawy różne.

15.09.2015 r. – godz. 9.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rewizyjna.

Temat: Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Nike” w Złocieńcu oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Carpe Diem w Złocieńcu za 2014 rok.

16.09.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za 1 półrocze 2015 roku.
 • Informacja na temat Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.
 • Ocena aktualnego poziomu bezrobocia w Gminie oraz programy pomocy bezrobotnym.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Wnioski do projektu budżetu gminy Złocieniec na 2016 rok.
 • Sprawy bieżące.

16.09.2015 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za I półrocze 2015 roku.
 • Wnioski do budżetu na 2016 rok.
 • Sprawy organizacyjne.

17.09.2015 r. – godz. 8.00 (komisja wyjazdowa) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Stan przygotowań do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.
 • Sprawy różne.

17.09.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Analiza wykonania budżetu gminy Złocieniec za 1 półrocze 2015 r.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

 

 

 

CZERWIEC

08.06.2015 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Omówienie problemów i poprawek dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Zlocieniec.
 • Informacja na temat działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury – działalność kulturowa na terenach wiejskich gminy Złocieniec.
 • Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży na terenie wiejskim.
 • Sprawy organizacyjne.

9.06.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku.
 • Sprawy różne.

15.06.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena przygotowań gminy do sezonu letniego.
 • Ocena stanu technicznego i sanitarnego miejsc wydzielonych do wypoczynku: plaże, kąpieliska, gastronomia, miejsca do  uprawiania sportu, baza noclegowa i świetlice wiejskie.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy różne.

17.06.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2014.
 • Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2015 roku.
 • Przygotowanie do sezonu letniego kąpielisk w 2015 roku – działalność WOPR.
 • Sprawy różne.

22.06.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Zapoznanie się i analiza sprawozdania finansowego gminy Złocieniec za rok 2014.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

 

 

MAJ:

14.05.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 28 maja 2015 roku.
 • Sprawy różne.

18.05.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena pracy placówek służby zdrowia na terenie Gminy, w tym: dostęp do podstawowych usług medycznych, specjalistycznych, szpitalnych, opieki nad osobami przewlekle chorymi. Analiza danych  jednostek działających na terenie Gminy.
 • Weterynaryjna opieka nad zwierzętami.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

20.05.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Analiza środków budżetowych w dziedzinie kultury.
 • Działalność Złocienieckiego Ośrodka Kultury.
 • Polityka kulturalna gminy Złocieniec.
 • Opiniowanie materiałów na sesję.
 • Sprawy różne.

21.05.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.
Tematy:

 • Analiza działalności Złocienieckiego Ośrodka Kultury w szczególności informacja w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec.
 • Analizy kosztów i wydatków na oświatę oraz arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych.
 • Analiza i opiniowanie materiałów na XI Sesję RM.
 • Sprawy bieżące.

 

KWIECIEŃ:

27.04.2015 r. – godz. 10.00 (UM, ul. Stary Rynek 3) – Komisja wsi i rolnictwa.

Tematy:

 • Ocena stanu dróg śródpolnych i wiejskich  na terenie gminy Złocieniec.
 • Działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie wiejskim.
 • Sprawy różne.

27.04.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Analiza działalności OSiR w Złocieńcu w szczególności informacja w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec w 2014 r.
 • Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta/gminy, w tym:
 • analiza gminnego programu segregacji odpadów komunalnych;
 • analiza gminnego programu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Analiza i opiniowanie materiałów na X Sesję RM.
 • Sprawy bieżące.​

22.04.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Działalność Lokalnej Organizacji Turystycznej.
 • Stan przygotowań do sezonu turystycznego w 2015 roku.
 • Analiza środków budżetowych w dziedzinie turystyki.
 • Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
 • Opiniowanie materiałów na sesję.
 • Sprawy różne.

20.04.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złocieniec.
 • Ocena pracy oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, w szczególności z informacją w zakresie środków finansowych przekazanych z budżetu Gminy Złocieniec w 2014 r.
 • Ocena współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy różne.

16.04.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2015 roku.
 • Sprawy różne.

 

MARZEC:

12.03.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 26 marca 2015 roku.
 • Sprawy różne.

16.03.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Ocena gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2014; gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2014.
 • Ocena realizacji programu zapobiegania przemocy w rodzinie.
 • Opiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

18.03.2015 r. – godz. 17.15 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Polityka oświatowa w gminie Złocieniec – kierunki rozwoju.
 • Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Złocieniec.
 • Opiniowanie materiałów na IX Sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

23.03.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Ocena merytoryczna i finansowa zadań:
 • gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2014;
 • gminnego programu przeciwdziałania narkomanii obowiązującego na terenie gminy Złocieniec w roku 2014.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

LUTY:

23.02.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Ład przestrzenny Gminy Złocieniec – analiza, propozycje.
 • Analiza i weryfikacja budżetu Gminy Złocieniec na 2015 r.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

18.02.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Analiza potrzeb mieszkaniowych Gminy z ustaleniem aktualnych jej zasobów, w tym mieszkań komunalnych, socjalnych i zastępczych.
 • Oznakowanie trasy przemieszczania się dzieci z osiedla Gronowskiego i osiedla Pomorskiego do SP Nr 1 oraz do SP Nr 2 w Złocieńcu.
 • Opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

16.02.2015 r. – godz. 16.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Ocena realizacji zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 • Opiniowanie materiałów na VIII sesję Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

_______

12.02.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.
Tematy:

 • Sprawy organizacyjne związane z organizacją sesji, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 roku.
 • Sprawy różne.

04.02.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Analiza środków budżetowych w zakresie wydatków dotyczących kultury fizycznej.
 • Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

STYCZEŃ:

27.01.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w gminie Złocieniec na rok 2015 – druk nr 32.
 • Sprawy różne.

26.01.2015 r. – godz. 17.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

Zaopiniowanie projektów uchwał:

 • w sprawie określenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Złocieniec – druk nr 35;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta z siedzibą przy ul. Chopina 10 w Złocieńcu – druk nr 38;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Żołnierza Polskiego z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu – druk nr 39;
 • w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 2 im. Generała Władysława Sikorskiego z siedzibą przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu – druk nr 41.
 • Sprawy różne.

22.01.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Tematy:

 • Plan pracy Komisji rozwoju gospodarczego i budżetu.
 • Analiza i weryfikacja budżetu Gminy Złocieniec na 2015 rok.
 • Analiza planowanych remontów dróg i ulic gminnych i powiatowych.
 • Realizacja budowy targowiska miejskiego.
 • Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
 • Sprawy bieżące.

19.01.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Przygotowanie Sesji RM w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

13.01.2015 r. – godz. 17.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.

Tematy:

 • Plan pracy Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego RM w Złocieńcu na 2015 rok.
 • Budżet gminy Złocieniec na 2015 rok.
 • Sprawy organizacyjne.

05.01.2015 r. – godz. 08.30 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja wsi i rolnictwa

Tematy:

 • Plan pracy Komisji wsi i rolnictwa Rady Miejskiej w Złocieńcu na 2015 rok.
 • Sprawy organizacyjne.

08.01.2015 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki.

Tematy:

 • Plan pracy Komisji edukacji, kultury, sportu i turystyki RM w Złocieńcu na 2015 rok.
 • Sprawy organizacyjne.

GRUDZIEŃ:

16.12.2014 r. – godz. 18.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja organizacyjna.

Tematy:

 • Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 • Sprawy różne.

19.12.2014 r. – godz. 19.00 (UM, ul. Wolności 10 – BRM) – Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu.

Temat:   

 • Projekt budżetu gminy Złocieniec na 2015 rok.
 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia