Złocieniec miasto z klimatem

 

 • uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego , o którym mowa w art.19 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. POBIERZ SPRAWOZDANIE  (dotyczy oferty uproszczonej złożonej w miesiącu lutym 2018)

Załącznik nr 5 (sprawozdanie)

 • Wzór  sprawozdania z wykonania zadania publicznego , o którym mowa w art.18 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 i 395), dotyczy ofert złoźonych w miesiącu styczniu 2018.

2019 r. - NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - załącznik nr 1 do pobrania (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO  - załącznik nr 5 do pobrania (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - załącznik nr 1 do pobrania (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE ZREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - załącznik nr 2 do pobrania (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO załącznik nr 2 do pobrania - REGRANTING (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO załącznik nr 6 do pobrania - REGRANTING (obowiązuje po dniu 01.03.2019r.)

 

Wzór karty informacyjnej organizacji pozarządowej do pobrania

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia