Złocieniec miasto z klimatem

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 2018-2023

komisja organizacyjna:

 1. Mirosław Kacianowski – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Elżbieta Frankowska,
 4. Andrzej Jankowski,
 5. Piotr Jurski,
 6. Grażyna Kozak,
 7. Monika Kuczyńska-Kochana,
 8. Barbara Pawłowska,
 9. Mateusz Waszczyk.

komisja rewizyjna:

 1. Grażyna Kozak – przewodnicząca komisji,
 2. Andrzej Jankowski,
 3. Tadeusz Koźma,
 4. Jan Macul,
 5. Barbara Pawłowska,
 6. Jarosław Sobczak.

 

komisja skarg, wniosków i petycji:

 1. Andrzej Jankowski – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Roman Cyc.

komisja rozwoju gospodarczego i budżetu:

 1. Zbigniew Albiniak – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Frankowska,
 3. Mirosław Kacianowski,
 4. Mariola Kowalska,
 5. Tadeusz Koźma,
 6. Jarosław Sobczak,
 7. Łukasz Sołtys.

komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego:

 1. Piotr Jurski – przewodniczący komisji,
 2. Roman Cyc,
 3. Jarosław Sobczak,
 4. Łukasz Sołtys.

komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki:

 1. 1. Mateusz Waszczyk – przewodniczący komisji,
 2. 2. Monika Kuczyńska-Kochana,
 3. 3. Jan Macul
 4. 4. Mariola Kowalska

 

komisja wsi i rolnictwa:

 1. Barbara Pawłowska – przewodnicząca komisji,
 2. Roman Cyc,
 3. Mateusz Waszczyk.

 

 

 

 

SKŁAD STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU 2014-2018

komisja organizacyjna:

 1. Mirosław Kacianowski – przewodniczący komisji,
 2. Waldemar Bolt,
 3. Waldemar Buca,
 4. Elżbieta Frankowska,
 5. Grażyna Kozak,
 6. Andrzej Kozubek,
 7. Monika Kuczyńska - Kochana,
 8. Paweł Mela.

 

komisja rewizyjna:

 1. Grażyna Kozak – przewodnicząca komisji,
 2. Waldemar Bolt,
 3. Tadeusz Koźma,
 4. Jan Macul.

 

komisja rozwoju gospodarczego i budżetu:

 1. Paweł Mela – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Waldemar Buca,
 4. Edward Herbut,
 5. Mirosław Kacianowski,
 6. Grażyna Kozak,
 7. Tadeusz Koźma,
 8. Monika Kuczyńska - Kochana,
 9. Wojciech Pawłowicz.

 

komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego:

 1. Andrzej Kozubek – przewodniczący komisji,
 2. Elżbieta Frankowska,
 3. Edward Herbut,
 4. Barbara Pawłowska.

 

komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki:

  1. Monika Kuczyńska - Kochana – przewodnicząca komisji,
  2. Waldemar Buca,
  3. Elżbieta Frankowska,
  4. Jan Macul,
  5. Wojciech Pawłowicz.

 

komisja wsi i rolnictwa:

 1. Waldemar Bolt – przewodniczący komisji,
 2. Zbigniew Albiniak,
 3. Barbara Pawłowska.

 

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia