Złocieniec miasto z klimatem

Publikacja Ratusz w Złocieńcu - pamiątki z przeszłości

ZANIM POWSTAŁO MIASTO...

VII-VI wiek p.n.e. Na terenie dzisiejszego Złocieńca, na zboczach Góry Rakowskiej istnieje osadaludzka. W 1877 roku odnaleziono tam cmentarzyskotypu urnowego.

VI-VII wiek n.e. Zasiedlenie Pomorza Zachodniego przez Słowian

X wiek. Podporządkowanie Polsce plemion zachodniopomorskich przez Mieszka I

1000 r. Utworzenie pierwszego biskupstwa w Kołobrzegu przez Bolesława I Chrobrego. Biskupem zostaje Niemiec Reinbern, który podlegaarcybiskupowi gnieźnieńskiemu. W następnych latach biskupstwo upada , pogańscy Słowianie zachodniopomorscy przepędzają biskupa, a Polska traci kontrolę nad Pomorzem Zachodnim.

1045 r. Pierwsza wzmianka o pomorskim księciu i Pomorzu: przed oblicze cesarza w Merserburgu stawia się książę Zemuzil (Siemyśl) z Bomeranorum (Pomorze).

1102 r. -1122 r. Polski książę Bolesław Krzywousty opanowuje Pomorze. Według Galla Anonima polscy wojowie śpiewali nad Bałtykiem: „Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące, My po świeże przychodzimy w oceanie pluskające!”

1124 r. Bolesław Krzywousty organizuje misję chrystianizacyjną pod przywództwem biskupa Ottona z Bamberga. Założono 11 kościołów. Wzmianka o pierwszym księciu z dynastii Gryfitów, Warcisławie,twórcy państwa zachodniopomorskiego.

1138 r. Po śmierci Bolesława Krzywoustego wpływy polskie na Pomorzu stopniowo słabną. Książęta Pomorscy składają hołdy lenne kolejno: w 1164 rokuksięciu sasko -bawarskiemu, Henrykowi Lwowi, w 1181 rokucesarzowi Fryderykowi Barbarossie oraz w 1185 rokukrólowi duńskiemu Kanutowi VI.

XII XIII wiek. Na Pomorze Zachodnie przybywa wielka fala osadników z Niemiec. Powstają liczne miasta i wsie na prawie niemieckim. Osadnicy stopniowo wypierają miejscową ludność słowiańską.

Pierwsza połowa XIII wieku. Wieloletnia wojna Księstwa Zachodniopomorskiegoz Marchią Brandenburską o utrzymanie zdobytej na początku wieku suwerenności państwowej.

Druga połowa XIII wieku. W wyniku klęsk Pomorze Zachodnie traci na rzecz Brandenburgii ziemie na północ od Noteci gdzie powstaje tzw. Nowa Marchia. W walkę o te tereny włącza się Książę Wielkopolski i późniejszy król olskiPrzemysł II

6 lutego 1296 r. W Rogoźnie zostaje zdradziecko zamordowany polski król Przemysł II. Napaści dokonuje oddział Brandenburczyków. Śmierć króla decyduje o opanowaniu ziem nad rzeką Drawą przez Marchię Brandenburską.

Ok. 1300 r. W napaści na Rogoźno uczestniczą prawdopodobnie przedstawiciele niemieckiej rodziny rycerskiej Wedlów, za co otrzymują nadania ziemskie nad Drawą. W widłachrzek Drawy z Wąsawą budują niewielki zameczek Falkenburg.

Ważne wydarzenia w dziejach miasta

13 grudnia 1333 r. Bracia Hasso i Ludeke von Wedel dokonują lokacji miasta Falkenburg w oparciu o prawo magdeburskie. Miasto ma charakter prywatny i należy do Wedlów. Trzon ludności stanowią osadnicy niemieccy. Bardzo prawdopodobne, że wśród pierwszych mieszkańców miasta byli też Słowianie, mieszkający wcześniej w zlikwidowanych wsiach Budów i Strzebłów.

1388 r. Książę Wilhelm z Geldrii zostaje napadnięty w drodze do Prus przez grupę rycerzy prowadzonych przez współwłaściciela zamku Falkenburg, Eckharda von Wolde. Książę zostaje uwięziony w Złocieńcu. Po nieudanych negocjacjach Krzyżacy trzy dni oblegają zamek, który zostaje przez nich zdobyty. Książę z Geldrii zostaje uwolniony, jednak powraca do Złocieńca ze względu na słowo rycerskie dane von Woldemu.

1519 r. Borkowie stają się właścicielami zamku i miasta Falkenburg.

1550 r. Konflikt margrabiego Johana I z właścicielem miasta Matzkem von Borke. Ten ostatni zostaje pozbawiony majątku zmuszony do opuszczenia miasta.

1600 r. Borkowie odzyskują zamek , miasto i pobliskie posiadłości. Falkenburg staje się ponownie miastem prywatnym.

1618-1648 r. Wybuch wojny trzydziestoletniej, w wyniku której miasto przeżywa najgorszy okres w swojej historii.

1658 r. Pożar Manteya niszczy doszczętnie miasto. Spowodowany został prawdopodobnie przez czeladnika sukienniczego.

1806r. W czasie wojen napoleońskich w mieście stacjonuje oddział jazdy francuskiej, a w zamku kwaterę znajduje generał napoleoński wraz z żoną, która tu rodzi syna. Pobyt wojsk francuskich upamiętniony jest w wielu miejscowych legendach.

1838 r. Powstaje pierwsza na Pomorzu Zachodnim przędzalnia wyposażona w maszynę parową, której właścicielem jest Ludwik Ferdynand Klatt. W następnych latach powstają kolejne fabryki włókiennicze.

1851 r. Powstaje fabryka włókiennicza Gruetzmachera (później Loll & Cooperation), napędzana początkowo końmi pociągowymi.

1853 r. Złocieniec przestaje być miastem prywatnym.

1877-1878 r. Otwarcie linii kolejowej Runowo-Chojnice, przebiegającej przez Złocieniec.

1885 r. Właściciel zamku Bernhard von Mellenthin zakłada pierwszą w Złocieńcu ręczną cegielnię.

1896 r. Uruchomienie pierwszej cegielni napędzanej maszyną parową (Krüger & Treptow).

1938 r. 9/10 listopada „noc kryształowa” w Złocieńcu, bojówkarze SA demolują żydowskie sklepy i mieszkania. 10 listopada zburzenie synagogi.

1939 r. Złocieniec liczy ponad 8600 mieszkańców, co oznacza, że staje się największym miastem w powiecie.

1945 r. 2 marca zarządzenie ewakuacji niezdolnej do walki ludności miasta. 5 marca 2 dywizja I Armii Wojska Polskiego zdobywa Złocieniec.

13 maja 1945 r. Do Złocieńca przybywa pierwszy transport repatriantów z okolic Baranowicz. Wraz ze swoimi parafianami do Złocieńca przyjechał ksiądz Tadeusz Murzynowski. Rozpoczyna się polski okres w dziejach miasta.

Listopad 1945 r. Ojcowie ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców przejmują opiekę nad parafią rzymsko-katolicką pw. WNMP i św. Andrzeja Boboli.

Grudzień 1945 r. Wysiedlanie większości niemieckiej ludności miasta.

1946 - 1947 r. Sprowadzenie pierwszych maszyn i uruchomienie zakładów przemysłu włókienniczego. Odbudowa i uruchomienie miejscowych cegielni.

1955 r, 1961 r., 1967 r. Ks. Karol Wojtyła - przyszły Papież Jan Paweł II wypoczywał na ziemi złocienieckiej podczas spływów kajakowych rzeką Drawą.

Lata 1955 -1980 Rozwój przemysłowy miasta: rozbudowa zakładów przemysłu włókienniczego i ceramicznego. Powstają i działają liczne państwowe zakłady branży odzieżowej, maszynowej i drzewnej.

1989-1993 Przemiany gospodarcze w kraju dotykają Złocieniec: upadłość, likwidacja i prywatyzacja państwowych zakładów przemysłowych. Bezrobocie staje się poważnym problemem dla mieszkańców Złocieńca. Powstają liczne prywatne podmioty gospodarcze.

1990 r. Reforma samorządu terytorialnego - gmina Złocieniec uzyskuje samodzielność, odbywają się pierwsze wybory do Rady Miejskiej w Złocieńcu.

1996 - 1999r. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni miejskiej, umożliwiająca skanalizowanie całego terenu miasta i gminy.

1998 r. Odsłonięcie na byłym cmentarzu ewangelickim Lapidarium poświęconego pamięci zmarłych mieszkańców przedwojennego Złocieńca.

2000 r. Powstaje Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w obiektach dawnej cegielni Zamkowa - druga parafia rzymsko-katolicka w mieście.

1997-2008 r. Budowa wielu obiektów infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej: hali widowiskowo-sportowej, ścieżki rowerowej, boisk piłkarskich, kortów tenisowych, amfiteatru.

22.09.2011r. Otwarcie nowo zmodernizowanej siedziby Złocienieckiego Ośrodka Kultury i Kina "Mewa"

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia