Złocieniec miasto z klimatem

 

Gmina Złocieniec realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec. Dofinansowanie projektu z UE  93 546,00 zł

Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji

Program rewitalizacji po nowemu

Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WZ 2014-2020 Zasady realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2016-2023

Formularz propozycji proprojektu do Lokalnego Programu Rewitalizaci Gminy Złocieniec

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Program Rewitalizacji Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023


11.10.2017r.  Złocieniecki Mural odsłonięty

 

Dnia 10 października 2017 r. o godz. 16:00 Hejnałem Złocieńca w wykonaniu Złocienieckiej Orkiestry Dętej rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia muralu. Zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję wysłuchać dr arch Radosława Barka, który szczegółowo omówił poszczególne elementy muralu, a Dominik Dziedzina opisał przebieg prac nad muralem – nie zawsze było kolorowo.

Następnie głos zabrał Burmistrz Złocieńca Krzysztof Zacharzewski podsumowując szereg działań, które związane były z powstaniem muralu oraz dziękując wszystkim zaangażowanym w jego powstanie. Następnym punktem było przecięcie wstęgi przed Muralem, którego dokonali burmistrz wraz z zastępcą, wykonawcy, oraz mieszkańcy Złocieńca, którzy pomagali malować mural. Kolejna część spotkania odbyła się w budynku Spichlerza. Józef Szkandera przedstawił proces tworzenia Muralu. To nie tylko malowanie na ścianie, ale cały szereg działań między innymi warsztaty, spacery studyjne i wiele innych. Sporo emocji wzbudził film prezentujący tygodnie pracy nad muralem streszczone w kilku minutach (film prezentujemy poniżej). Jako ostatni wystąpił Andrzej Sobczyk przedstawiciel firmy, która opracowywała Program Rewitalizacji dla gminy Złocieniec, omawiając kolejne etapy jego powstawania. Na zakończenie uroczystości wykonawcy muralu otrzymali z rąk burmistrza okolicznościowe grawertony z podziękowaniem za dobrze wykonaną pracę.

Przypomnijmy, że mural zrealizowany został w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Projekt pt.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec” realizowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, na podstawie umowy Nr WZS-POPT/30/2016 zawartej dnia 9 grudnia 2016 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 29.03.2017r oraz zmienionej aneksem nr 2 z dnia 23 sierpnia 2017r., pomiędzy Gminą Złocieniec i Województwem Zachodniopomorskim.

        

 

28.09.2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Złocieńca z dnia 27 września 2017 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017-2023”.

18.09.2017r. Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 14 września podczas XXXVIII sesji Radmy Miejskiej w Złocieńcu, podjęta została jednogłośnie Uchwała Nr XXXVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023. Treść uchwały publikujemy poniżej.

Uchwała Nr XXXVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/321/2017 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 14 września 2017 r.

 

25.08.2017r. Raport z Konsultacji Społecznych w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023

Burmistrz Złocieńca podaje do publicznej wiadomości Raport z Konsultacji Społecznycch Projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy złocieniec na lata 2017- 2023. Raport z Konsultacji Społecznych w sprawie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na lata 2017 - 2023

25.07.2017 Warsztaty zielarskie

22-23 lipca gościliśmy Barbarę Styczeń, która poprowadziła warsztaty zielarskie. Czy to za sprawą tematyki, czy też sławy prowadzącej, liczba uczestników bardzo pozytywnie nas zaskoczyła – były wśród nich osoby m.in. z Piły, Wałcza, Szczecinka, Szczecina, Czaplinka, a nawet… z Lublina! W ciągu dwóch dni pasjonaci zielarstwa odkrywali zastosowanie ziół z pobliskiej łąki, przygotowywali pyszne sałatki, masale i pesto, a także sprawdzali na własnej skórze dobroczynne działanie ziół i kosmetyków naturalnych.

A ponieważ natura to także duchowość, uczestnicy uczyli się także słuchania wewnętrznej intuicji, próbowali również dojść do tego, który żywioł ajurwedyjski w nich dominuje. Nie zabrakło również wspólnego ogniska.

Warsztaty realizowane były w ramach opracowywanego przez gminę Projektu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

GALERIA ZDJĘĆ >>warsztaty zielarskie

M. Owczarek

25.07.2017 Warsztaty "muralowe" dobiegły końca

W dniu 20 lipca  2017 r. odbyły się ostatnie warsztaty podsumowujące dotychczasową pracę. Uczestnicy dokończyli projekt muralu w technice pastel olejny. Na zajęciach towarzyszył młodym twórcom także Pan Radosław Barek i z entuzjazmem przyjął wyniki pracy warsztatowej młodej grupy twórców, która pracowała pod kierunkiem Doroty Izdebskiej i Ryszardy Reczko. Następnym krokiem będzie wspólne malowanie przy wytyczonej ścianie znajdującej się przy deptaku miejskim w Złocieńcu. Trzymamy kciuki.

    

 

18.07.2017r. Rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Burmistrz Złocieńca informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. Termin konsultacji ustala się od dnia 18.07.2017 r. do dnia  30.07.2017 r.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w punktach konsultacyjnych w następujących terminach:

 1. 18.07.2017r. w godz. 10:00 – 14:00 Centrum Informacji Turystycznej ul. Stary Rynek 6
 2. 29.07.2017r. w godz. 10:00 - 14:00 złocieniecki deptak ul. Piłsudskiego
 3. 30.07.2017r. w godz. 10:00 – 14:00 - złocieniecki deptak ul. Piłsudskiego

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec na formularzu konsultacyjnym dostępnym w punktach konsultacyjnych oraz na stronie internetowej Gminy Złocieniec. Wypełniony formularz proszę złożyć w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu, ul. Stary Rynek 3 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres um.promocja@zlocieniec.pl z dopiskiem „program rewitalizacji”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2017r.

Projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Formularz konsultacyjny

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

10.07.2017 Warsztaty toworzenia muralu

8.07.2017 r. w pierwszej fazie warsztatów uczestnicy kontynuowali ćwiczenia tradycyjnymi środkami wyrazu plastycznego takimi jak: kompozycja, przestrzeń, światłocień, bryła, kreska w celu doskonalenia warsztatu i stworzenia następnych projektów do realizacji muralu. W drugiej fazie na dużej powierzchni brystolu uczestnicy dokonali pierwszego wspólnego szkicu, który stał się zaczątkiem projektu muralu.   Wybrane wcześniej elementy architektury Złocieńca pojawiły się wkomponowane w zarys muralu. 

         

10.07.2017 Warsztaty toworzenia muralu

6.07.2017 r. podczas  warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności myślenia twórczego i abstrakcyjnego przy jednoczesnym poznaniu różnych technik rysunkowych takich jak ołówek, węgiel, sepia itp. Poznali również  zasady kompozycji oraz podstawy projektowania plastycznego i graficznego z wykorzystaniem wcześniej wykonanych fotografii.  Uczestnicy zaprojektowali w technice rysunkowej swoje pierwsze pomysły związane z mającym powstać muralem. Są to elementy architektury Złocieńca i detale które zostały podpatrzone wcześniej przez uczestników. Na zakończenie wszystkie prace zostały zaprezentowane i omówione przez instruktora. Nawiązała sie ciekawa dyskusja, o postrzeganiu małych form architektonicznych i detali w zupełnie nowy sposób. Niektóre elementy były swoistym odkryciem i nową fascynacją różnorodności detali ukrytych w zakamarkach miasteczka.

  

             

07.07.2017r. Konsultacje społeczne w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Burmistrz Złocieńca podaje do wiadomości publicznej ogłoszenie o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w celu uzyskania opinii mieszkańców miasta i gminy Złocieniec w sprawie projektu dokumentu Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. Termin konsultacji ustala się od dnia 18.07.2017 r. do dnia  30.07.2017 r.

 

 

 

04.07.2017r. Bestie! Stwory! i Potwory!

Zapraszamy Was WSZYSTKICH do udziału w naszej paradzie z okazji Święta Drawy. Dnia 29 lipca o godzinie 19:00 ruszamy głośno i kolorowo z Placu 3 Maja do Amfiteatru. Projekt “Parada - Bestiariusz Drawy” realizowany jest w ramach opracowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Motywem przewodnim tegorocznej parady jest Bestiariusz Drawy – czyli wszystko co żyje naprawdę lub na niby w okolicach rzeki Drawy. Zapraszamy zatem wszystkie grupy ze Złocieńca – sportowe, taneczne, muzyczne, plastyczne, kucharskie, wędkarskie, samochodowe i piesze, kosmiczne i podziemne, młode i starsze – oraz indywidualnie wszystkich mieszkańców Złocieńca do włączenia się w naszą paradę i zaprezentowania siebie i swoich talentów. Zgłaszajcie się do ZOK w Złocieńcu lub do koordynatora Maciek Łukaszewicz +48 694 599 731, parada.zok@gmail.com

A przygotowując się do tego niezwykłego wydarzenia zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty z robienia strojów i nauki tańców bestii:

14 lipca godz. 11:00 -14:00   Stwory i potwory - w poszukiwaniu inspiracji Sala Widowiskowa ZOK, ul. Wolności 6

Przegląd zwierząt żyjących w dolinie rzeki Drawy oraz stworów mitycznych, artystycznych i autentycznych oraz przygotowanie projektów kostiumów

Nauka tańców bestii

21 lipca godz. 11:00 -14:00   Płetwy, łuski i ogony - przygotowanie kostiumów Sala Widowiskowa ZOK, ul. Wolności 6

Co kto może: szycie, klejenie, lepienie, mocowanie, plecenie itd. kostiumów z materiałów nieoczywistych

Nauka tańców bestii

Projekt “Parada - Bestiariusz Drawy” realizowany jest w ramach opracowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

 

04.07.2017r. "Moje miasto- miasto moich marzeń" - baner ozdobił budynek ratusza

Baner wykonany podczas  warsztatów  "Moje miasto - miasto moich marzeń" realizowanych w ramach opracowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec ozdobił budynek złocienieckiego ratusza.

 

03.07.2017r. Moje miasto- miasto moich marzeń - wspólne malowanie baneru

W sobotę 1 lipca nadszedł czas na ostatni etap projektu "Moje miasto - miasto moich marzeń" - wspólne malowanie baneru. W projekcie wzięło udział 7 osób, które pod okiem instruktorki Agnieszki Świerczek przez kilka dni uczyły się projektowania, planowania oraz przygotowywały się do realizacji swojego pomysłu. Efektem finalnym jest ogromny baner przedstawiający to, co podoba się w Złocieńcu oraz o czym marzą twórcy prac. Gotowe dzieło, gdy tylko wyschnie, zawiśnie na ścianie Urzędu Miejskiego (na początku przyszłego tygodnia). Projekt "Moje miasto - miasto moich marzeń" realizowany jest w ramach opracowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Tekst: Magda Owczarek, foto: A. Świerczek

  

1.07.2017 Warsztaty tworzenia muralu

29.06 2017 r. W pierwszej fazie warsztatów uczestnicy wraz z instruktorem odbyli spacer ulicami Złocieńca w celu znalezienia ciekawych architektonicznie miejsc i detali architektonicznych i zarejestrowania ich w formie dokumentacji fotograficznej.  W drugiej fazie już w pracowni zostały one przeniesione  do laptopa w celu wybrania tych najciekawszych fotografii, które posłużą jako inspiracja do tworzenia projektu muralu.

                      

1.07.2017 Ruszyły warsztaty tworzenia muralu

26.06. 2017 r. odbyły się  zajęcia organizacyjne- przedstawienie harmonogramu  warsztatów, omówienie celów, prezentacja uczestników, pokaz multimedialny wybranych znanych w Polsce i w innych krajach znanych murali oraz dyskusja panelowa. Pojawiła się grupa reprezentowana przez uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum oraz kilka studentek .

20.06.2017r. Konkurs na logo rewitalizacji rozstrzygnięty

Mamy już logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.  Zwycięzcą konkursu została Daria Łyżwińska uczennica Zespołu Szkół w Złocieńcu przy ul. Czwartaków 2.  Nagrodę wręczył Zastępca Burmistrza Złocieńca Pan Natan Fiutowski , podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Poniżej prezentujemy zwycięską pracę.

 

 

 

20.06.2017r. Moje miasto miasto moich marzeń! - warsztaty rozpoczęte

Mieszkańcy Złocieńca pod czujnym okiem instruktorki Agnieszki Świerczek realizują projekt Moje miasto - miasto moich marzeń. Efektem finalnym będzie wielki baner z pracami przedstawiającymi wymarzony Złocieniec, który zawiśnie na ścianie Urzędu Miejskiego.

Tekst: M. Owczarek, Foto: A. Świerczek

20.06.2017r. Świętojańskie Harce 

Już 23 czerwca zapraszamy wszystkich chętnych na "Swietojańskie Harce" organizowane w ramach opacowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. czekają na Was zabawy integracyjne podczas których przygotujemy wianki świętojańskie, zabawy przy ognisku, interaktywne warsztaty zielarskie z prezentacją produktów natury oraz zabawa taneczna. 

Termin 23.06.2017r. godz 19:00, ul. Śląska nad Jeziorem Maleszewo

19.06.2017r. Spacer Historyczny z Jarosławem Leszczełowskim - relacja

Dzień 17 czerwca br. mimo niekorzystnej aury pogodowej przyciągnął nie małą grupę pasjonatów historii Złocieńca, którzy wraz z prowadzącym Jarosławem Leszczełowskim, mogli uczestniczyć w „Spacerze Historycznym po Złocieńcu”. Zgodnie z wcześniejszym planem udało się „zaliczyć” 18 punktów, które przybliżyły nam dziedzictwo historyczne naszego miasta. Wśród przystanków odwiedziliśmy min. Stary Rynek, Kościół, Wzgórze Zamkowe, Bramę Drawską, Wąsawę i Fabryki, Bramę Wąsawską, Nieme Kino, Kino Apollo, Sokoli Browar, Ekonomik, ZPW, Rolną Dywizję, Wokół ronda, Pomnikowe przemiany, Kino Mewa, Piłsudskiego, Bramę Budowską, Synagogę.

Spacer został zorganizowany przez Urząd Miejski w Złocieńcu w ramach opracowywanego przez naszą gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec .

  

 

 

 

 

19.06.2017r. Moje miasto - miasto moich marzeń - malujemy baner!

W ramach opracowywanego przez gminę Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach organizowanych przez Złocieniecki Ośrodek Kultury pt. „Moje miasto - miasto moich marzeń - malujemy baner!”

Złocieniec - co w nim lubicie? co chcielibyście zmienić? co powinno tu powstać, zadziać się, zmienić?

Wszystkie osoby, które lubią rysować lub malować i chciałyby wyrazić swój stosunek do naszego miasta zapraszamy na warsztaty, podczas których przygotujemy projekt plakatu "miasta moich marzeń", wspólnie go namalujemy, a następnie zaprezentujemy go w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Zapisy i szczegółowe informacje dostępne są u instruktorki Agnieszki Świerczek - tel. 605477293, email: a_swierczek@poczta.fm

Spotkanie informacyjne odbędzie się już w czwartek 22 czerwca o godz. 17.00 w sali baletowej Złocienieckiego Ośrodka Kultury.

24 czerwca I warsztaty plastyczne

1 lipca II warsztaty plastyczne, malowanie banneru

3 lipca zawieszenie bajeru na budynku Urzędu Miejskiego w Złocieńcu

13.06.2017r. Zpraszamy na "Historyczny Spacer z Jarosławem Leszczełowskim"

W ramach opracowywanego przez naszą gminę programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec zapraszamy do udziału w "Historycznym Spacerze z Jarosławem Leszczełowskim" regionalistą, autorem wielu książek o Złocieńcu i okolicach.Celem spaceru będzie zapoznanie mieszkańców z dziedzictwem historycznym naszego miasta. Spotykamy się na złocienieckim rynku, 17 czerwca (sobota) godz. 12:00

 

 

 

 

 

 

8.06.2017r. Konkurs na logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Burmistrz Złocieńca zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu gminy Złocieniec do wzięcia udziału w konkursie na logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe. Termin nadsyłania prac upływa 20 czerwca. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

REGULAMIN KONKURSU na logo Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec

Karta zgłoszenia pracy do konkursu 

 

5.06.2017r.

W związku z dużym zainteresowaniem oraz niewystarczajacą ilością propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Złocieniec, które do nas wpłynęły, zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Termin składania zgłoszeń został przedłużony do dnia 9 czerwca 2017r.

Ujęcie projektu w powyższym programie będzie podstawą do starań o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Propozycje projektów powinny:

 • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
 • być realizowane tylko na obszarze wskazanym do rewitalizacji - teren wskazany na załączniku w postaci mapy (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji).

Umieszczenie propozycji przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Złocieniec, jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dlatego zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, do zgłaszania swoich propozycji projektowych poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej fiszki projektowej – formularz w załączeniu.  Wypełnione formularze w wersji papierowej należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017r do Centrum Informacji Turystycznej ul. Stary Rynek 6. oraz elektronicznie na adres um.promocja@zlocieniec.pl,  w tytule wiadomości proszę zaznaczyć „projekt do LPR”

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: p. Sebastian Kuropatnicki,  Urząd Miejski w Złocieńcu Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego, ul. Stary Rynek 3, 78- 520 Złocieniec, tel. 94 71 28 880 oraz na stronie:https://www.zlocieniec.pl/strona/menu/88_program_rewitalizacji_gminy_zlocieniec

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2016-2023

Formularz propozycji proprojektu do Lokalnego Programu Rewitalizaci Gminy Złocieniec

Wykaz ulic obszaru rewitalizacji centrum wraz z numerami

Mapa obszaru rewitalizacji centrum

5.06.2017r.

W dniu 2.06.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. rewitalizacji. W trakcie spotkania Pan Andrzej Sobczyk przedstawiciel firmy, która opracowuje Program Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec przedstawił wyniki dotychczasowych działań oraz zaprezentował wizje i cele Programu Rewitalizacji.

 

15.05.2017r.

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Złocieniec  na lata 2016-2023, raz jeszcze zachęcamy wszystkich do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Ujęcie projektu w powyższym programie będzie podstawą do starań o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Jednym z podstawowych elementów Programu będzie określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia. Propozycje projektów powinny:

 • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
 • być realizowane tylko na obszarze wskazanym do rewitalizacji - teren wskazany na załączniku w postaci mapy (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji).

Umieszczenie propozycji przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Złocieniec, jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dlatego zapraszamy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, do zgłaszania swoich propozycji projektowych poprzez złożenie wypełnionej i podpisanej fiszki projektowej – formularz w załączeniu.  Wypełnione formularze w wersji papierowej należy złożyć (osobiście lub drogą pocztową) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2017r do Centrum Informacji Turystycznej ul. Stary Rynek 6. oraz elektronicznie na adres um.promocja@zlocieniec.pl,  w tytule wiadomości proszę zaznaczyć „projekt do LPR”

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać: p. Sebastian Kuropatnicki,  Urząd Miejski w Złocieńcu Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego, ul. Stary Rynek 3, 78- 520 Złocieniec, tel. 94 71 28 880

 

INFORMACJE OGÓLNE O NABORZE PROJEKTÓW DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ZŁOCIENIEC NA LATA 2016-2023

Formularz propozycji projektu

Wykaz ulic obszaru rewitalizacji centrum wraz z numerami

Mapa obszaru rewitalizacji centrum

 

11.05.2017r.

W dniu 11 maja br. odbyło się spotkanie z udziałem ekspertów współpracujących  przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, którzy przedstawili wyniki dotychczasowych prac nad Programem zachęcali uczestników do składania propozycji projektów, które będzie można zrealizować pod warunkiem wpisania ich w Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Złocieniec.

9.05.2017r.

W dniach 6-7 maja br. pod hasłem „Razem zmieniajmy centrum Złocieńca”, odbyły się warsztaty koncepcyjne oraz spacer studyjny z grupą ekspertów na zidentyfikowanym obszarze rewitalizacji - centrum miasta Złocieńca.

 

8.05.2017r.

Spotkanie w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych z UE

Gmina Złocieniec przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Program Rewitalizacji to dokument dotyczący Miasta rozumianego nie tylko jako Urząd Miejski, który ma włączyć wszystkich zainteresowanych i pozwoli określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na obszarach wymagających szczególnego wsparcia.

Jednym z podstawowych elementów Programu jest określenie potrzeb rewitalizacyjnych poprzez konkretne przedsięwzięcia.

Środki europejskie na projekty mogą pozyskiwać nie tylko instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, ale również przedsiębiorcy, wspólnoty mieszkaniowe czy związki wyznaniowe.

Propozycje projektów powinny:

 • przyczyniać się do rozwiązania problemów obszaru zdegradowanego,
 • być realizowane tylko na obszarze wskazanym do rewitalizacji - teren wskazany na załączniku w postaci mapy (poza obszarem mogą być realizowane projekty, jeżeli wynika to z ich specyfiki, np. inicjatywy społeczne skierowane na aktywizację zawodową mieszkańców obszaru rewitalizacji).

W związku z faktem, że ujęcie przedsięwzięcia w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Złocieniec, jest warunkiem umożliwiającym aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne w dniu 11 maja b.r. o godz. 17.00 (były lokal "Dialog") ul. Wolności 6

Obecni na spotkaniu eksperci współpracujący przy opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji przedstawią wyniki dotychczasowych prac nad Programem oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektów z dostępnych źródeł.

Wzór formularza zgłoszenia projektu

Mapa obszaru rewitalizacji centrum

28.04.2017r.

Razem zmieniajmy centrum Złocieńca, pod tym hasłem spotykamy się 6-7.05.2017r. na dwudniowych warsztatach na zidentyfikowanym obszarze rewitalizacji centrum miasta Złocieńca. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału.

Moderatorami spotkania będą:

dr hab. inż. arch. Radosław Barek – Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej;

dr inż. Andrzej Sobczyk – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Jarosław Leszczełowski – historyk, regionalista, autor wielu książek i publikacji o Złocieńcu:

Robert Żarkowski - socjolog, Firma RS Andrzej Sobczyk

Program warsztatów:

6.05.2017r. (sobota)

10:00 Spotykamy się na złocienieckim rynku

10:15 spacer studyjny ulicami Złocieńca          

13:00 Podsumowanie, dyskusja przy ognisku z kiełbaską ul. 3 Pułku Piechoty (budynek byłej biblioteki)

7.05.2017r. (niedziela)

10:00 Spotykamy się na złocienieckim rynku

10:15 Rekonesans miejsc pod lokalizację muralu

12:00 Warsztaty koncepcyjne –  ul. 3 Pułku Piechoty (budynek byłej biblioteki)

16:00 Zakończenie

Osoby chętne do udziału w warsztatach proszoone są o zgłoszenie pod numerem tel. 530 788 078

 

Mapa obszaru rewitalizacji centrum

6.04.2017r.

Dnia 6 kwietnia 2017 r. odbyło się trzecie spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Gminę Złocieniec projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciel firmy RS Andrzej Sobczyk – wykonawca usługi oraz Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom gminie Złocieniec.

Podczas warsztatów uzgodniono harmonogram realizacji projektu oraz dokonano weryfikacji danych ilościowych i obszaru zdegradowanego.

W trakcie  otwartego spotkania informacyjnego dla interesariuszy przedstawione zostały założenia realizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, zaprezentowano także przykłady działań prowadzących do rewitalizacji. Oprócz tego przedstawiono wstępne wyniki badań ilościowych,zidentyfikowano obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz poinformowano o możliwości wypełnienia ankiety on-line, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.

 

4.04.2017r.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Złocieniec
W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszej gminy, Gmina Złocieniec opracowuje Program Rewitalizacji. Obejmuje on działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów gminy, przyczyniając się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.

Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Stanowi również formalną podstawę do złożenia wniosku na pozyskiwanie m.in. środków europejskich na działania związane z rewitalizacją. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w pracach nad Programem. Wyrażamy głębokie przekonanie, że jako aktywni mieszkańcy i przedstawiciele organizacji społecznych, wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy.

Zależy nam na Państwa opinii na temat konsultacji miejsc proponowanych do rewitalizacji. Dlatego podjęliśmy badania sondażowe i tą drogą zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie w nich udziału 
i wypełnienie kwestionariusza ankiety. Wyniki badania posłużą do identyfikacji obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji w gminie.

Bardzo liczymy na Państwa głos w dyskusji na temat rewitalizacji naszej gminy i dziękujemy za czas poświęcony w związku z wypełnieniem ankiety. 

Burmistrz Złocieńca
Krzysztof Zacharzewski

W celu wypełnienia ankiety proszę kliknąć link poniżej:

Ankieta - Program Rewitalizacji Gminy Złocieniec 

 

31.03.2017

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złocieniec,

Zapraszam na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pod nazwą Program Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020, które odbędzie się w czwartek, 06 kwietnia 2017 r. w godz. 13:00-14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 3, pok. nr 15).

Na spotkanie zapraszam wszystkich przedsiębiorców, radnych, sołtysów, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy Złocieniec, mieszkańców gminy Złocieniec i wszystkie inne osoby zainteresowane tematem rewitalizacji w Gminie Złocieniec.

W trakcie spotkania przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji oraz eksperci zewnętrzni przedstawią główne informacje dotyczące procesu opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec oraz postarają się odpowiedzieć na wszelkie pytania z tym związane.

Mam nadzieję na aktywne wzięcie udziału w pracach nad ww. programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniesiecie Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu.

Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji pozwoli na sformułowanie programu spełniającego oczekiwania mieszkańców Naszej Gminy.

 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

23.03.2017r.

Dnia 23 marca 2017 r. odbyło się drugie spotkanie warsztatowe w ramach realizowanego przez Gminę Złocieniec projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pt. Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec.

Celem projektu jest  opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, który umożliwi realizację działań zmierzających do  odnowy społecznej, gospodarczej, kulturowej, przestrzennej i środowiskowej w gminie Złocieniec.

Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciel firmy RS Andrzej Sobczyk – Wykonawca usługi oraz zaproszeni goście: Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom w gminie Złocieniec, Pani Jolanta Smulska – Dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury, Pani Elżbieta Frankowska  - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Złocieńcu oraz Pan Marian Kaczmarek - przedstawiciel Rady Osiedla Budowo.

Podczas warsztatów zaprezentowano wyniki  badań ilościowych i jakościowych, zidentyfikowano zjawiska negatywne i pozytywne oraz wskazano propozycję obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także zaplanowano kolejne warsztaty na dzień 06 kwietnia 2017r.

Na potrzeby diagnozy, Gmina Złocieniec bada dane dotyczące statystyki ludności, statystyki osób korzystających z pomocy społecznej, liczby przestępstw i wykroczeń, liczby uczniów, którzy nie realizują obowiązku szkolnego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz statystyki bezrobocia.

 

16.03.2017r.

Burmistrz Złocieńca, Krzysztof Zacharzewski, w celu koordynacji prac związanych z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, przygotowywanego w ramach umowy o dofinansowanie nr WZS-POPT/30/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. na realizację projektu związanego z partycypacyjnym opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec, zarządzeniem nr 15/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., zmienionym zarządzeniem nr 30/2017 z dnia 15 marca 2017 r. powołał zespół ds. rewitalizacji. Zespół, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu spotyka się na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego zespołu.  Zespół ds. rewitalizacji
może poszerzać skład o osoby spoza pracowników z urzędu i zapraszać na spotkania mieszkańców i przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych itp.            

Zgodnie z procedurami dotyczącymi wyboru wykonawców, Gmina Złocieniec wybrała firmę zewnętrzną, która na podstawie umowy zawartej z Gminą Złocieniec, przeprowadzi procedurę tworzenia i opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Złocieniec. Jednym z elementów procedury tworzenia Programu, jest analiza i diagnoza oraz wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w ramach której przewiduje się: przeprowadzenie badań społecznych i diagnozy, przeprowadzenie badań społecznych (wywiady indywidualne, grupowe), sporządzenie raportu oraz warsztaty z zespołem ds. rewitalizacji prowadzone podczas trzech spotkań w siedzibie Gminy Złocieniec.
 
Dnia 16 marca 2017r. odbyły się pierwsze warsztaty poświecone metodyce diagnozy, doprecyzowanie danych źródłowych i ich dostępności, metodyce badań jakościowych, scenariusze badań/wywiadów, kwestionariusze ankiet, kanały dotarcia grup odbiorców.Udział w warsztatach wzięli: Burmistrz Złocieńca – Pan Krzysztof Zacharzewski, członkowie zespołu ds. rewitalizacji, przedstawiciele firmy RS Andrzej Sobczyk – Wykonawca usługi oraz zaproszeni goście: Pan Józef Szkandera – pełnomocnik ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom gminie Złocieniec, Pani Wanda Beker – Zastępca Kierownika MGOPS w Złocieńcu oraz Pani Grażyna Buczek – Radna Rady Miejskiej w Złocieńcu, Przewodnicząca Komisji zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego.
Rezultatem warsztatów było: doprecyzowanie zakresu danych, nadanie nazw dla poszczególnych obszarów miasta i przyporządkowanie ulic do każdego z obszarów, dokonano identyfikacji mocnych i słabych stron poszczególnych obszarów oraz zaplanowano kolejny warsztat na 23 marca 2017 r.

Drugi warsztat - wyniki badań ilościowych i jakościowych, identyfikacja zjawisk negatywnych i pozytywnych, wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - propozycja

Trzeci warsztat - Wypracowanie ostatecznej propozycji obszaru rewitalizacji, mapa zjawisk i obszarów, propozycje przedsięwzięć na obszarze rewitalizacji.

Celem wszystkich trzech warsztatów jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Prowadzącym warsztaty będzie ekspert ds. analiz i badań a uczestnikami warsztatów zespół ds. rewitalizacji tj. pracownicy Urzędu Miejskiego w Złocieńcu powołani przez Burmistrza oraz przedstawiciele instytucji posiadających wiedzę i informacje niezbędne do realizacji procesu np. MGOPS, Policja, Straż Miejska, Ośrodek  Kultury, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

    

 

Wpisany przez: Beata Borzeska

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia