Złocieniec miasto z klimatem

KONKURS MARSZAŁKA ,,ZACHODNIOPOMORSKI LIDER NGO 2021” DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Organizacje pozarządowe z terenu województwa zachodniopomorskiego mogą zgłaszać się do konkursu ,,Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, w którym na organizacje z regionu (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń, wopr-y, itp.) czekają nagrody finansowe i wyróżnienia.

Cel konkursu to wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działalności społecznej.
 

Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach:

a. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,

b. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,

c. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za rok 2020 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3,

d. Zachodniopomorski Lider NGO 2020 w pandemii – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 2020 skierowaną na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych w związku z pandemią; kategoria nr 4 (Specjalna).


W kategoriach 1-3 zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe:

- kategoria główna: 2.500 zł dla Laureata oraz 2 wyróżnienia po 1.300 zł,

- kategoria nr 2 (dla organizacji powstałych w latach 2019-2020): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł,

- kategoria nr 3 (dla organizacji, których budżet w 2020 r. nie przekroczył 25.000 zł): 2.500 zł dla Laureata oraz 1 wyróżnienie 1.300 zł.


Organizator ma również prawo do przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz.1038).

Wszelkie informacje nt. zasad konkursu znajdują się w regulaminie na stronie internetowej Organizatora - link.

Zgłoszenia można przesyłać także w formie elektronicznej – link do formularza do 31 października 2021 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.

Organizatorem konkursu jest Pracownia Pozarządowa, która jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Regulamin

Formularz DOCX || Formularz PDF

 

,,GODZINA DLA SZCZECINA I TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

Organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu. Do udziału zaproszone są grupy wolontariuszy (bez względu na wiek), czy też wolontariusze indywidualni, którzy zrobią coś pożytecznego na rzecz swojej lokalnej społeczności. Szczegóły akcji na stronie www: https://www.polites.org.pl/godzina-dla-szczecina-i-twojej-miejscowosci-pazdziernik-2021/

"VI EDYCJA KONKURSU PREZYDENTA RP ,,DLA DOBRA WSPÓLNEGO”

Zobacz i zainspiruj się – poznaj laureatów V edycji Konkursu Prezydenta ,,Dla Dobra Wspólnego” – szczegóły na stronie www. Jednocześnie trwają zgłoszenia do VI edycji nagrody – do 31 maja 2021 r. Więcej o nagrodzie na stronie www. Informacje również pod nr tel. 22 695 28 18, dialog@prezydent.pl

 BEZPŁATNY E-BOOK O FUNDUSZACH DLA ORGANIZACJI

Portal ngo.pl jak zwykle wspiera organizacje – zachęcamy do pobrania opracowania w postaci e-booka pt. „Dotacje. Jak pozyskać fundusze na działalność NGO?”. Wystarczy wypełnić prosty formularz podając adres e-mail do swojej organizacji. Informacje tutaj – link.

 BEZPŁATNY WEBINAR DLA ORGANIZACJI

Clubhouse, TikTok, Pinterest. Jak wykorzystać w komunikacji Twojej NGO? – portal ngo.pl zaprasza na bezpłatny godzinny webinar w dn. 27 maja. Należy się zapisać – link.

 ,,RODO” W ORGANIZACJI

Pożyteczny poradnik dla organizacji w zakresie ochrony danych osobowych (tzw. RODO) znajduje się na portalu ngo.pl – link.

 DORADZTWO, SZKOLENIAI WYDARZENIA  DLA ZACHODNIOPOMORSKICH ORGANIZACJI

Pracownia Pozarządowa realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa pn. ,,Zachodniopomorskie Centrum Organizacji Pozarządowych” skierowane do organizacji pozarządowych z całego województwa.  W ramach zadania: świadczy specjalistyczne usługi doradcze – drogą telefoniczna, emaliową, osobiście. W tym roku odbędzie się również Forum Organizacji Pozarządowych (w formule zależnej od sytuacji epidemiologicznej) oraz kolejna edycja konkursu Zachodniopomorski Lider NGO. Szczegóły znajdą Państwo na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/

 REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Stowarzyszenie POLITES prowadzące Regionalne Centrum Wolontariatu realizuje zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa pn. Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat - promocja i organizacja wolontariatu na terenie Pomorza Zachodniego. Dzięki temu wolontariat w całym województwie ma dalszą szansę rozwoju. Szczegóły nt. warsztatów, akcji wolontariackich i wydarzeń znajdą Państwo na stronie http://www.polites.org.pl/ 

 PROGRAMY FUNDACJI BGK

Aktualnie trwają nabory do programów:

 • do 31 maja – Na dobry początek – w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców – więcej informacji tutaj;
 • do 1 lipca – Moja Mała Ojczyzna, którego celem jest pobudzenie mieszkańców do lokalnej aktywności – więcej informacji na www.

PROGRAM GRANTOWY ,,RÓWNAĆ SZANSE”

Trwa nabór do programu Równać Szanse - Małe Granty – można zdobyć 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu. Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu - w konkursie granty przyznawane są podmiotom ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców (organizacje, domy kultury, biblioteki, kgw). Więcej informacji na www. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00. Więcej na www.

 ZIELONA ŁAWECZKA 2021

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na wspólne zaplanowanie i stworzenie przez zespół sąsiedzki mini-ogrodu z „zieloną ławką” (grant i nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej). Wnioski mogą składać mieszkańcy otwartych osiedli w miastach powyżej 10.000 mieszkańców. Rejestracja grup sąsiedzkich do 6 czerwca 2021. Szczegóły na www.

 EDUKACJA EKOLOGICZNA – KONKURS GRANTOWY WOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił I w 2021 r. konkurs wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ”Edukacja ekologiczna”, w ramach którego wnioski można składać do 18 czerwca br. Przewidziano dotacji w zakresie edukacji ekologicznej i aktywizacji właścicieli domów jednorodzinnych gł. Z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich głównie na rzecz mieszkańców zagrożonych ubóstwem energetycznym.

 PROGRAM GRANTOWY ,,ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA”

Do 31 lipca trwa nabór wniosków w programie grantowym Fundacji PGNiG. Jego celem jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania. Szczegóły na www. "

 


NABORY STAŁE

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy przyjmuje wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu: Innowacje w edukacji, Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość, Dziedzictwo kulturowe, Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży, Priorytety ochrony zdrowia, Polityka społeczna. Więcej na www

NBP. Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP. Więcej na www

Fundacji Banku Pekao. Wnioski można składać w trybie ciągłym na działania w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, etc. Więcej na www

Fundacja PGE. Działania Fundacji PGE koncentrują się w szczególności na obszarach: nauka i edukacja, lecznictwo i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, działalność ekologiczna i ochrona środowiska, sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Więcej informacji na www

Fundacja LOTTO zaprasza do aplikowania o darowizny przez cały rok. Fundacja wspiera stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, etc. Więcej na www

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera organizacje (w tym ochotnicze straże pożarne i Rodzinne Domy Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego) i osoby prywatne. Więcej na www

Fundacja ENERGA udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Więcej na www

Fundacja ENEA udziela wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom niezwiązanym
z działalnością gospodarczą (non-profit) prowadzące działalność o charakterze społecznie użytecznym oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Więcej na 
www

Fundacja PZU Trwa nabór w trybie pozakonkursowym, w którym wnioski są zbierane cały rok. Projekty mogą trwać maks. 12 miesięcy, wymagany wkład własny min. 10%. Więcej na www

 


 

Druga edycja Konkursu „Po pierwsze Rodzina!”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otwiera drugą edycję konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. To projekt, w ramach którego organizacje z trzeciego sektora mogą uzyskać łącznie do 8,4 miliona zł na realizację projektów tworzących przyjazne otoczenie dla rodziny.

 

 

W konkursie zostaną dofinansowane najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe, służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania. Organizacje mogą ubiegać się o dotację w wysokości od 50 000 zł do 1,5 miliona zł, a wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Nabór wniosku zakończy się 30 kwietnia 2021 r.

Szczegóły konkursu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/startuje-druga-edycja-konkursu-po-pierwsze-rodzina

 


 

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów: 

 1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
 2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
 • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.
 • szczegóły pod linkiem:

 

https://www.niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/

 


 

Zachodniopomorska Akademia NGO

to wyjątkowy cykl szkoleń dla działaczek i działaczy organizacji pozarządowych
z Pomorza Zachodniego. Proponujemy Wam udział w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z najważniejszych obszarów funkcjonowania III sektora: zarządzania zespołem, finansowania działań, prawa, relacji z administracją czy promocji.

REKRUTACJA

W Akademii mogą wziąć udział działaczki i działacze organizacji pozarządowych
z Pomorza Zachodniego
(osoby z zarządu, pracownicy, członkowie oraz wolontariusze).

Co do zasady udział w Akademii nie jest możliwy w przypadku gdy osoba zgłaszająca się brała już udział w Akademii Liderów Partycypacji, organizowanej przez Pracownię Pozarządową i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego w latach 2017-2019
(pkt. 7 informacji praktycznych).

Cała Akademia to 3 obszary tematyczne, które wszechstronnie wzmacniają wiedzę i umiejętności przedstawicieli/ek zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji w zakresie funkcjonowania organizacji (m.in. budowanie zespołu, pozyskiwanie środków, planowanie działalności, kontakty z administracją, zagadnienia prawne). Do udziału zapraszamy osoby z organizacji z terenu Pomorza Zachodniego - członków/członkinie, pracowników, wolontariuszy.

Osoby zainteresowane udziałem w Akademii muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny on-line lub w wersji do pobrania) i wybrać sesje składające się na całość procesu szkoleniowego (łącznie jedna osoba będzie uczestniczyć w 9 sesjach 4-godzinnych lub w 6 sesjach 6-godzinnych).

Terminy poszczególnych sesji, opis tematów, formularze zgłoszeniowe i inne szczegóły znajdują się na stronie: https://pracowniapozarzadowa.pl/akademia/.

Udział w Akademii jest bezpłatny.

Na czas aktywnych obostrzeń epidemiologicznych Akademia została zmieniona w formułę


Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

 

ZACHODNIOPOMORSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

UWAGA! Rozpoczął się nabór kandydatów/tek do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Na zgłoszenia czekamy do 23 kwietnia 2019 r. Więcej na www

cid:image001.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

PROGRAM SPOŁECZNIK 2019 - 2021

1 kwietnia br. rozpoczęła się realizacja Programu Społecznik 2019 – 2021. Operatorem Programu została Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Pierwsze nabory ruszą w maju, a dzisiaj zapraszamy do lektury ogłoszeń:

do 4 kwietnia 2019 r. Operator Programu Społecznik na lata 2019-2021 czeka na zgłoszenia na animatora lokalnego/animatorki lokalnej, facylitatora/facylitatorki, asystenta/ki koordynatora/ki Więcej na www

do 6 maja 2019 r. Operator Programu Społecznik na lata 2019-2021 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków. Więcej na www

 

POLECAM LEKTURZE

1% w Twój e-PIT. Instrukcja filmowa od Ministerstwa Finansów. Więcej na www

Wszystko, co widomo o CIT-8 Więcej na www

Kiedy organizacja pozarządowa wysyła sprawozdania w 2019 roku Więcej na www

W organizacji czy poza? Sposoby prowadzenia księgowości w organizacjach. Więcej na www

Profil zaufany – polecamy wszystkim członkom zarządów Więcej na www

 

KONKURSY

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór zgłoszeń w ramach VII edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2019” Zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja br. Więcej na www

 

XVIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI

Spotkajmy się POD PLATANAMI 19 maja! XVIII edycja Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI odbędzie się 19 maja 2019 r. tradycyjnie na Jasnych Błoniach w godz. 11:00-18:00. Organizacje zainteresowane udziałem w XVIII Szczecińskim Spotkaniu POD PLATANAMI, prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Biura Organizacyjnego Imprezy w terminie do 26 kwietnia 2019 r. Więcej na www

cid:image002.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

OFERTA OWES – MIKRODOTACJE

Projekt „Mikrodotacje, lokalne przedsięwzięcia dla regionu stargardzkiego” (na terenie powiatów: gryfińskiego, stargardzkiego, choszczeńskiego, myśliborskiego i pyrzyckiego) Nabór do 30.04.2019 r. więcej na www

cid:image003.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

OFERTA AKTYWNE OWES

Wizyty studyjne – OWES zaprasza!

OWES dla regionu szczecińskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich z powiatów: goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, polickiego, M.S zczecin, M. Świnoujście do udziału w bezpłatnych WIZYTACH STUDYJNYCH:

 • „Smaki i zapachy dzieciństwa" – wizyta studyjna w gospodarstwie biodynamicznym w Juchowie oraz krótka wizyta w Bornem Sulinowie. 8 kwietnia 2019 r. w godzinach 7.30 – 20.00, Juchowo, Borne Sulinowo
 • „PASJA CZYNI NAS AKTYWNYMI" – z wizytą w Wolinie i Świnoujściu u podmiotów ekonomii społecznej prowadzących usługi turystyczne. 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 8.30 – 20.30, Wolin, Świnoujście

Więcej na http://aktywneowes.pl/.

cid:image004.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

 

AKCJE INFORMACYJNE…

1% WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE

Trwa 16. edycja akcji 1% dla organizacji pożytku publicznego z terenu Pomorza Zachodniego. Samorząd Województwa kontynuuje akcję informacyjną zachęcającą do wsparcia organizacji pożytku publicznego z terenu naszego województwa. Wykaz i informacje o mechanizmie 1% dostępne są tutaj

 

1% WSPIERAJMY POMORZE ZACHODNIE – UWAGA! NOWE ZASADY ROZLICZANIA

Od tego roku podatnicy nie muszą już wypełniać wniosków ani deklaracji by rozliczyć PIT. Zrobi to za nas Krajowa Administracja Skarbowa. Zeznanie dostępne są na Portalu Podatkowym http://www.podatki.gov.pl/pit/ Do zalogowania się potrzebny jest przychód za 2017 rok (PIT). W PIT przygotowanym przez urząd skarbowy podatnik będzie mieć automatycznie wskazaną OPP, której przekazał 1% swojego podatku w roku ubiegłym (o ile dana OPP znajduje się nadal w ogólnopolskim wykazie OPP). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły podatnik wskazał cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie również wskazany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy. W przypadku chęci zmiany organizacji lub celu należy je wybrać z listy dostępnej w ramach e-PIT.

cid:image005.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

KAMIENICA 1 - FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SZTUKI I PROMOCJI ZDROWIA kontynuuje projekt popularyzujący 1%. Jeśli Państwa organizacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i nie ma możliwości samodzielnego uzyskania 1 % podatku, zapraszamy do zapoznania się z możliwością wsparcia Państwa działań przez Fundację Kamienica 1. Fundacja może wesprzeć Państwa organizację w realizacji celu pożytku publicznego. Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www

 

cid:image006.png@01D4EA2B.4A4A3EA0

 

ZOSTAW 1% W SZCZECINIE, czyli Miasto Szczecin oraz Szczecińskie Organizacje Pożytku Publicznego już po raz piętnasty prowadzą akcję, która zachęca do odpisania 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej OPP. Więcej o akcji na www

cid:image007.jpg@01D4EA2B.4A4A3EA0

1% W KOSZALINIE. TWÓJ 1% MOŻE ZROBIĆ WIELE. Więcej o akcji na www Posłuchaj: https://youtu.be/noccYLj-IKc