Złocieniec miasto z klimatem

2021r.
protokół Nr 13/2021 z kontroli przeprowadzonej na temat "Kontrola Wykorzystania przez Miejski Klub Sportowy "Olimp" w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Złocieniec."

protokół Nr 12/2021 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola wykorzystania w 2020 roku środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych "Orlik"."

Protokół Nr 11/2021 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola wykorzystania  w 2020 roku środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych "Orlik"."

Protokół 10/2021 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola wykorzystania w 2020 roku środków finansowych z budżetu Gminy Złocieniec przeznaczonych dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Złocieńcu.

 

2020r.

Protokół Nr 9/2020 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola prawidłowości finansowania inwestycji pn. "Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - etap I i etap II wraz z wyposażeniem."

Protokół Nr 8/2020 z kontroli przeprowadzonej nt: "Kontrola wykorzystania w 2019 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie"

Protokół Nr 7/2020 z kontroli przeprowadzonej nt: "Kontrola wykorzystania w 2019 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu"

Protokół Nr 6/2020 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola wykorzystania w 2019 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Złocieńcu".

Protokół Nr 5/2020 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wykorzystania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w nowym Worowie, Chlebowie, Cieminku i Siecinie.

2019r.

Protokół Nr 4/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec dla PKS sp . z o.o. w Złocieńcu w 2018 roku".

Protokół Nr 3/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - "Kontrola wykorzystania w 2018 roku środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec przeznaczonych dla Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Carpe Diem".

Protokół Nr 2/2019 z kontroli komisji rewizyjnej  - "Kontrola wydatków na remonty chodników na terenie gminy Złocieniec w 2018 roku"

Protokół Nr 1/2019 z kontroli komisji rewizyjnej - Kontrola wydatków poniesionych na turystykę i obiekty sportowe oraz uzyskane przez gminę Złocieniec dochodów z działalności turystycznej i rekreacyjno-sportowej w 2018r.

 

 

2018 r.

Protokół Nr 21/2018 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola z wykorzystania przez Złocieniecki Ośrodek Kultury w 2017 roku dotacj z budżetu gminy Złocieniec"

Protokół Nr 20/2018  z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wykorzystania w 2017 środków finansowych przekazanych z budżetu gminy Złocieniec dla spółek gminnych"

Protokół Nr 19/2018 z kontroli przeprowadzonej nt: "Kontrola wykorzystania w 2017 roku środków finansowych przeznaczobnych na utrzymanie obiektow sportowych "Orlik".

Protokół Nr 18/2018 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wykorzystania w 2017 roku środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych "Orlik".

Protokół Nr 17/2018 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola wykorzystania przez Miejski klub Sportowy "Olimp" w 2017 r. dotacji z budżetu gminy Złocieniec".

Protokół Nr 16/2018 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wykorzystania przez OSP Złocieniec, OSP Lubieszewo, OSP Warniłęg w 2017 r. dotacji z budżetu gminy Złocieniec."

Protokół Nr 15/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości pobierania opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Złocieniec za rok 2016"

Protokół Nr 14/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wydatkowania środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za  2016 rok"

Protokół Nr 13/2017 z kontroli przeprowadzonej nt.: " Kontrola umorzeń, rozkładania na raty oraz odroczenia terminów płatności podatków i opłat lokalnych przez Burmistrza Złocieńca za 2026 rok"

Protokół Nr 12/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Złocieńcu

Protokół Nr 11/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Gimnazjum Nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino

Protokół Nr 10/2017 z kontroli przeprowadzonej nt."Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Zespół Szkół w Złocieńcu

Protokół Nr 9/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola wykonania planów finasnowych w jednostkach oświatowych w 2016 roku" Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocieńcu

Protokół Nr 8/2017 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola realizacji zadań z funduszu sołeckiego za 2016 rok"

Protokół Nr 7/2016 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości przekazywania z budżetu gminy Złocieniec środków  finansowych na realizację zadań M-GOPS w Złocieńcu"

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.05.2016r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2015

Protokół Nr 6/2016 z kontroli przeprowadzonej na temat: "Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy Złocieniec na sołectwa gminy Złocieniec"

Protokól Nr 5/2016 zkontroli przerowadzonej nt. "Kontrola przetargów na sprzedaż mienia komualnego gminy Złocieniec za rok 2015"

Protokół Nr 4/2016 z kontroli przeprowadzonej nt. "Kontrola prawidłowości rozliczenia inwestycji "Przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z zapleczem socjalnym"

Protokół Nr 3/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu Gminy Złocieniec przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta "NIKE" w Złocieńcu oraz Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Carpe Diem" w Złocieńcu za rok 2014.

Protokół Nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej nt.: "Kontrola prawidłowości rozliczenia środków z budżetu gminy Złocieniec przez Stowarzyszenia dotowane przez Gminę Złocieniec za lata 2013 - 2014 ( za wyjatkiem Stowarzyszenia Klub Abstynenta "NIKE" w Złocieńcu oraz Stowarzyszenia Klub Abstynenta CarpeDiem w Złocieńcu).

Protokół Nr 1/2015 z kontroli przeprowadzonej nt. : "Kontrola prawidłowości wydatkowania w roku 2013 środków z budżetu gminy Złocieniec przez ochotnicze straże pożarne w gminie Złocieniec".

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11.05.2015 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Złocieńca absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Złocieniec za rok 2014.

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia