Złocieniec miasto z klimatem

26.04.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2021

26.04.2021 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury w roku 2021

19.03.2021 r.

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Złocieńca z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności” w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec

12.01.2021 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2021 roku na terenie gminy Złocieniec

6.02.2020 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury w roku 2020

23.12.2019 r. 

ZARZĄDZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA z dnia 23 grudnia 2019 r.  w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2020 roku na terenie gminy Złocieniec.

14.05.2019 r,

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowana na integrację społeczności".

19.04.2019 r. 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora projektu w formie wspierania realizcji zadania publicznego w zakresie działalności wwspomagającej rozwój wspólnopt i społeczności lokalnych pn." Działalność wspomagająca rozwó wspólnot i społeczności lokalnych ukierunkowaną na integrację społeczności".

 
 
 
30.10.2018
 
 


Wyniki otwartych konkursów ofert w zakresie kultury w 2018 r.

 

16.02.2017

Wyniki otwartych konkursów ofert realizacji zadań publiznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

 

17.01.2017
Zarządzenie Nr 11/2017 i 12/2017 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publiznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

16.01.2017

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku na terenie gminy Złocieniec.

02.02.2016r.

Wyniki konkursu ofert w zakresie kultury na n/w zadania publiczne, które realizowane będą w 2016 roku.

8.01.2016r.

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec.

4.01.2016r.

Otwarte konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2016 roku na terenie gminy Złocieniec.

06.06.2015r.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec – za 2014 rok.

03.04.2015r.

Wyniki konkursu w zakresie kultury. Na podstawie  art.13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, poz.1146) przedkładam wyniki konkursu ofert na podstawie zarządzenia nr 19/2015  Burmistrza Złocieńca z dnia 12 lutego 2015 r.w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2015 roku na terenie gminy Złocieniec.

12.02.2015 r.

Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarte  konkursy ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w  2015 roku na terenie gminy Złocieniec.

 

13.05.2014r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pozytku publicznego w zakresie zadań gminy Złocieniec - za 2013 rok.

21.01.2014r.

Na podstawie § 2 pkt 15 uchwały Nr LXIII/432/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Złocieniec w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjania rozwojowi sportu - na podstawie złożonych wniosków/ofert przyznano n/w kwoty dotacji celowych z budżetu gminy Złocieniec na 2014 r.

OTWARTE KONKURSY OFERT

10.01.2014r.

Burmistrz Złocieńca ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec.

Ogłoszenie o wynikach konkursu w zakresie kultury 2014


20.12.2013r.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2014 roku na terenie gminy Złocieniec.


Oferta organizacji pozarządowej, realizacji zadania publicznego zadanie z ochrony zabytków porządkowanie terenów zielonych w celu wykonania skanowania terenu ruin zamku

Ogłoszenie wyboru wniosków -ofert o przyznanie dotacji celowej z budżetu gminy Złocieniec na niżej wymienione zadania publiczne realizowane w 2013 r.

Otwarte konkursy ofert na realizację wymienionych niżej zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2013 roku na terenie gminy Złocieniec.

INFORMACJA - OGŁOSZENIE w sprawie otwartych konkursów ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich wykonania w zakresie kultury w 2013 roku na terenie gminy Złocieniec

UDZIELONE DOTACJE W 2013 ROKU

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym w 2013 roku

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia