Złocieniec miasto z klimatem

Aktualności

Złocieniec wymieni lampy na LED, powstaną też stanowiska do ładowania samochodów.

13 gru 2021

Gmina Złocieniec podpisała umowę z firmą Energa Oświetlenie Sopot na całkowitą wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Złocieniec. Łącznie wymienionych zostanie 1918 punktów świetlnych na oświetlenie typu smart co  pozwoli na znaczne oszczędności energii oraz pieniędzy. Dodatkowo na terenie miasta zostaną zainstalowane 2 stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

czytaj więcej


Gmina pozyskała teren pod plac zabaw

13 gru 2021

Z początkiem grudnia 2021 r. Gmina Złocieniec podpisała z Nadleśnictwem Złocieniec umowę najmu gruntu - działki nr 247/12 o powierzchni 0,4671 ha obręb 1 Złocieńca. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych przy ul. Myczkowskiego. Gmina wynajęła ten grunt w celu urządzenia na nim placu zabaw dla lokalnej społeczności. Docelowo planowane jest przejęcie tego gruntu na własność Gminy Złocieniec w ramach planowanych zamian nieruchomości pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Złocieniec.

czytaj więcej


Nowy sołtys w sołectwie Lubieszewo

13 gru 2021

W związku z odwołaniem w dniu 9 listopada 2021 roku Pani Anny Płatkowskiej z funkcji Sołtysa Sołectwa Lubieszewo - Rada Miejska w dniu 30 listopada 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Lubieszewo. Następnie Burmistrz zarządzeniem zwołał zebrania wiejskie, na którym zostały przeprowadzone wybory Sołtysa. Wybory ustalono na dzień 8 grudnia 2021 roku na godzinę 17:00. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym Sołtysem Sołectwa Lubieszewo została wybrana Pani Agnieszka Leszkiewicz.

czytaj więcej


Modernizacja złocienieckiego Skate Parku

10 gru 2021

W dniu 03 grudnia 2021 roku zawarto umowę  na  „Modernizację Skate Parku przy ul.  I Dywizji Wojska Polskiego w Złocieńcu. Wartość umowy wynosi 176 968,71 zł. Zadanie jest finansowane ze środków budżetu Gminy Złocieniec i zostanie wykonane przez firmę Techramps Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką komandytową, z siedzibą w Krakowie.
 

czytaj więcej


Wymiana oświetlenia w złocienieckich placówkach oświatowych

10 gru 2021

Trwa wymiana oświetlenia starego typu na oświetlenia LED w placówkach oświatowych gminy Złocieniec: Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Chopina, Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie oraz w budynkach Przedszkola Publicznego przy ul. Okrzei i Elizy Orzeszkowej. Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych w Gminie Złocieniec poprzez wymianę oświetlenia starego typu na oświetlenie typu LED”.

czytaj więcej


Przebudowa ulic Kasztanowej i Krętej w Złocieńcu

10 gru 2021

W dniu 03 grudnia 2021 roku Gmina Złocieniec podpisała umowę na  przebudowę ulic Kasztanowej  i Krętej w Złocieńcu. Przebudowa ul. Krętej będzie finansowana z budżetu Gminy Złocieniec, natomiast ul. Kasztanowa z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość robót wynosi: ul. Kasztanowa:  570 459,67 złotych brutto, ul. Kręta: 317 632, 43 zł. brutto. Wykonawcą będzie firma Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A. Planowany termin zakończenia prac, lipiec 2022 r.

czytaj więcej


Obóz szkoleniowy w 2BZ

10 gru 2021

W dniach 06-10.12.2021r. uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół „ANDERS” ze Złocieńca w ramach programu „Certyfikowane Klasy Mundurowe” uczestniczyli w obozie szkoleniowym w 2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu.

czytaj więcej


Wymiana ogrzewania w Świetlicy w Cieszynie

10 gru 2021

W dniu 7 grudnia 2021 r. podpisano umowę na „Przebudowę systemu ogrzewania świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieszyno w ramach zadania pn. :Przebudowa systemu ogrzewania dla 5 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec- etap II: świetlice Cieszyno, Stawno, Warniłęg. Zadanie jest finansowane z budżetu gminy Złocieniec oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Gmina wykonała także projekty i uzyskała pozwolenia na przebudowę systemu grzewczego w świetlicach w Chlebowie, Nowym Worowie, Siecinie, Smołdzięcinie i Bolegorzynie.

czytaj więcej


Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim w Złocieńcu

10 gru 2021

Z końcem listopada Gmina Złocieniec wykonała Remont boiska na Osiedlu Czaplineckim w Złocieńcu. W ramach remontu dokonano montażu nawierzchni polipropylenowej  wraz z pomalowaniem linii zainstalowano dwie bramki stalowe z tulejami i siatką o wymiarach 3x2x0,5, zainstalowano: zestaw  do koszykówki, słupki do siatkówki/badmintona. Dzięki tej inwestycji z boiska do koszykówki, powstało bezpieczne boisko do koszykówki, piłki nożnej, siatkówki i badmintona.

czytaj więcej • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia