Złocieniec miasto z klimatem

Komunikat Burmistrza Złocieńca z dnia 01 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad obsługi interesantów

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze występujące zagrożenie epidemiczne w gminie Złocieniec, w związku z § 21-22  oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2021r., poz. 2091, 2120 z późn. zm.) informuję, że

do dnia 17 grudnia 2021 r.

obowiązują następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

1/ zdalne dla interesantów załatwianie spraw urzędowych:

 • korespondencyjnie przez Pocztę Polską S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec,
 • kontakt telefonicznysekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 367 20 22 lub 33 w. 21,
 • kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP),
 • kontakt internetowy przez pocztę e-mail: poczta@zlocieniec.pl lub sekretariat@zlocieniec.pl, lub adres e-mail do właściwego referatu – wykaz w załączeniu;

2/ w wejściu do budynku głównego Urzędu - Ratusza: jest wystawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję do Urzedu, zapakowaną w kopercie (nie ma możliwości potwierdzenia przyjęcia korespondencji). Ponadto jest możliwość wewnętrznego kontaktu telefonicznego z Urzędem (z poszczególnymi referatami i stanowiskami) oraz dostępne są papierowe formularze spraw, dotyczących działalności poszczególnych referatów i stanowisk;

3/ obsługa bezpośrednia interesantów, w sprawach o których mowa w § 22 ust. 4 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie pojedynczo na stanowiskach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wybranego referatu/stanowiska Urzędu – wykaz nr telefonicznych w załączeniu);

4/ przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Złocieńca i jego Zastępcę jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się (kontakt telefoniczny 94 3672022 w. 21).

 

Po przybyciu do Urzędu w celu załatwienia sprawy, obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosowania zalecanych środków osobistego zabezpieczenia:

 • zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym po wejściu do Urzędu,
 • zachowanie tzw. dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
 • przychodzenie do Urzędu, w miarę możliwości, bez osób towarzyszących.

 

                                                                                                                 Burmistrz Złocieńca

                                                                                     /-/ Krzysztof Zacharzewski

 
 

WYKAZ

spraw do załatwienia, stanowisk pracy oraz kontakt telefoniczny i e-mail

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

 

Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00):

 

tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail,

z zachowaniem obsługi jednego interesanta na stanowisku

w Urzędzie Miejskim, ul. St. Rynek 3 i 6, ul. Wolności 10:

 

1/ Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności, rejestr wyborców, dowody osobiste):

         tel. 94 367 20 33 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

 

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja aktów stanu cywilnego):

         tel. 94 367 14 90 lub 94 367 20 33 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

 

3/ Ewidencja działalności gospodarczej:

         tel. 94 712 88 80,   e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

 

4/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

5/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

6/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

             tel. 94 367 20 33 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

 

7/ Sprawy związane gospodarką komunalną (zajęcie pasa drogowego, infrastruktura komunalna):

          tel. 94 367 20 33 w. 26 lub w. 41, e-mail: um.kierownikzgk@zlocieniec.pl lub um.drogi@zlocieniec.pl

 

8/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

9/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

10/ Koncesje i jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu

            tel. 94 367 20 33 w.34, e-mail:  um.archiwum@zlocieniec.pl

11/ Sekretariat Urzędu Miejskiego (sprawy inne, nie wymienione):

             tel. 94 367 20 33 w. 21, e-mail: sekretariat@zlocieniec.pl

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia