Złocieniec miasto z klimatem

Burmistrz Złocieńca informuje, że od 1 lipca 2021 roku Właściciele lub Zarządcy budynków zamieszkałych i niezamieszkałych  zobowiązani będą do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek nakłada Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544).

Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem. Celem stworzenia centralnej bazy (tj.CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Odpowiedzialnym za zadanie tworzenia CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklaracje można składać w formie:

 • elektronicznej poprzez stronę internetową zone.gunb.gov.pl - przez samodzielne wypełnienie prostego formularza w internecie.
 • papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście
  w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu.

 

Formularze deklaracji dostępne są:

  • na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;
  • w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu (w Referacie Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, ul. Wolności 10 pok. nr 1).

 

Terminy składania deklaracji:

 • dla budynków (źródeł ciepła) już istniejących -  Właściciel lub Zarządca składa informację w ciągu 12 miesięcy od czasu powstania obowiązku
 • dla nowopowstałych budynków (źródeł ciepła) termin ten wynosi 14 dni od dnia uruchomienia instalacji.

Szczegółowe informacje na temat obowiązku składania deklaracji oraz Centralnej Bazy Emisyjności Budynków (CEEB), które znajdą Państwo pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski

Złocieniec, 30.06.2021 r.Materiały Informacyjne:

 • Dla Właścicieli i Zarządców: TUTAJ
 • Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej: TUTAJ
 • Deklaracje: >A< oraz >B<

 

Wpisany przez: Marcin Dziarmaga

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia