Złocieniec miasto z klimatem

W związku z odwołaniem w dniu 9 listopada 2021 roku Pani Anny Płatkowskiej z funkcji Sołtysa Sołectwa Lubieszewo - Rada Miejska w dniu 30 listopada 2021 roku podjęła uchwałę w sprawie ogłoszenia wyborów sołtysa sołectwa Lubieszewo. Następnie Burmistrz zarządzeniem zwołał zebrania wiejskie, na którym zostały przeprowadzone wybory Sołtysa. Wybory ustalono na dzień 8 grudnia 2021 roku na godzinę 17:00. W wyniku przeprowadzonych wyborów nowym Sołtysem Sołectwa Lubieszewo została wybrana Pani Agnieszka Leszkiewicz.

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia