Złocieniec miasto z klimatem

Komunikat Burmistrza Złocieńca

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu

 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz w gminie Złocieniec, w związku z § 21-22 oraz  § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 2021r., poz. 2091, 2120, 2311) informuję, że

do  31 stycznia  2022r.

obowiązują następujące zasady obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

1/ zdalne dla interesantów załatwianie spraw urzędowych:

 •  korespondencyjnie przez Pocztę Polską S.A. na adres: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec,
 • kontakt telefonicznysekretariatem Urzędu pod nr tel. 94 3672022 lub 33 w. 21,
 • kontakt internetowy za pośrednictwem internetowej platformy EPUAP (

adres skrytki: /vg91how23j/SkrytkaESP),

2/ w wejściu do budynku głównego Urzędu - Ratusza jest wystawiona urna, do której należy wrzucać korespondencję do Urzędu, zapakowaną w kopercie (nie ma możliwości potwierdzenia przyjęcia korespondencji). Ponadto jest możliwość wewnętrznego kontaktu telefonicznego z Urzędem (z poszczególnymi referatami i stanowiskami) oraz dostępne są papierowe formularze spraw, dotyczących działalności poszczególnych referatów i stanowisk;

3/ obsługa bezpośrednia interesantów, w sprawach o których mowa w § 22 ust. 4 ww. rozporządzenia, odbywać się będzie pojedynczo na stanowiskach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wybranego referatu/stanowiska Urzędu – wykaz nr telefonicznych w załączeniu);

4/ przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Złocieńca i jego Zastępcę jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się (kontakt telefoniczny 94 3672022 w. 21).

Po przybyciu do Urzędu w celu  załatwienia sprawy, obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosowania zalecanych środków osobistego zabezpieczenia:

 • zasłanianie ust i nosa za pomocą  maseczki,
 • zdezynfekowanie rąk środkiem odkażającym po wejściu do Urzędu,
 • zachowanie tzw. dystansu społecznego co najmniej 1,5 m,
 • przychodzenie do Urzędu, w miarę możliwości, bez osób towarzyszących.

 

       Burmistrz Złocieńca

      /-/ Krzysztof Zacharzewski

 

 

WYKAZ

spraw do załatwienia, stanowisk pracy oraz kontakt telefoniczny i email

w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu:

 

Załatwianie spraw będzie odbywać się codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu od 7:00-15:00 (w czwartki do 16:00, w piątki do 14:00):

tylko po uprzednim kontakcie telefonicznym lub e-mail,

z zachowaniem obsługi jednego interesanta na stanowisku

w Urzędzie Miejskim, ul. St. Rynek 3 i 6, ul. Wolności 10:

 

1/ Sprawy obywatelskie (ewidencja ludności, rejestr wyborców, dowody osobiste):

         tel. 94 3672022 lub -033 w. 30 lub w. 31

         e-mail: um.obywatelski@zlocieniec.pl

 

2/ Urząd Stanu Cywilnego (rejestracja aktów stanu cywilnego):

         tel. 94 3671490 lub 94 3672022,  lub -033 w. 39

         e-mail: um.usc@zlocieniec.pl

 

3/ Ewidencja działalności gospodarczej:

         tel. 94 7128880,   e-mail: um.promocja@zlocieniec.pl

 

4/ Sprawy podatków i opłat lokalnych oraz innych płatności cywilnoprawnych:

 • wymiar podatków:  tel. 94 3672022 lub -033 w. 52 lub w. 53,
  e-mail: 
  um.podatki@zlocieniec.pl
 • windykacja zaległości podatkowych i cywilnoprawnych, tel. tel. 94 3672022 w. 38,

e-mail: um.windykacja@zlocieniec.pl

5/ Sprawy opłat za odpady komunalne:

 • deklaracje i zaległości z tytułu ww. opłat : tel. 94 3672022  lub -033 w. 46,

e-mail: um.odpady@zlocieniec.pl

6/ Sprawy związane z nieruchomościami i planowaniem przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji)

           tel. 94 3672022 lub -033 w. 64, e-mail: um.warunkizabudowy@zlocieniec.pl

 

7/ Sprawy związane gospodarką komunalną (zajęcie pasa drogowego, infrastruktura komunalna):  tel. 94 3672022  lub -033 w. 26 lub 41,

e-mail: um.kierownikzgk@zlocieniec.pl lub um.drogi@zlocieniec.pl

 

8/ Sprawy dotyczące ochrony środowiska (gospodarka odpadami, utrzymanie porządku, decyzje zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów):

9/ Straż Miejska (sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego):

10/ Koncesje i jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu:

          tel. 943672022  lub -033 w.34, e-mail:  um.archiwum@zlocieniec.pl

11/ Sekretariat Urzędu Miejskiego (sprawy inne, nie wymienione):

 tel. 943672022  lub -033 w. 21, e-mail: sekretariat@zlocieniec.pl

Wpisany przez: Sebastian Kuropatnicki

 • Złocieniec - telewizja internetowa
 • Panoramy 360
 • Panoramy 360
 • Odpady
 • Newsletter
 • Kino Mewa
 • System Informacji Przestrzennej
 • Informacja turystyczna
 • Ciekawostki turystyczne
 • Program Rewitalizacji
 • Jezioro Tajemnic
 • Bonifikata dla młodych
 • Polskie trasy
 • 16 południk
 • 16 południk

Kalendarz


Nadchodzące wydarzenia